Хроника на общините

Е-е-е, железницо…!!!

Вместо коментар Преди няколко дни от Димитровград до Ниш пътувах с влак. Някъде около двайсет и пет години не съм пътувал с това „превозно средство” по тази линия. Като студент пътувах „само и изключително” с […]

Корени, традиция, религия

Фрагменти от историческото минало на с. Звонци и Звонска община (до средата на миналия век)

От нашето минало Цветко Д. Иванов – Боровски Село Звонци се намира на 34 км от Димитровград по посока югозапад, в района на Дерекул, и е в състава на Община Бабушница, Пиротски окръг. Разположено е […]