Актуални теми

Актуални теми

Босилеград: Пресконференция на Общинския щаб за извънредни ситуации

Общинският щаб за извънредни ситуации в Босилеград днес проведе пресконференция на която бяха представени данни за актуалната епидемична ситуация в Общината и  предприетите противепидемични мерки от щаба с цел защита живота и здравето на населението. […]

Актуални теми

Мерки за борба с „ковид 19” в Босилеградска община: Заключения и препоръки на Общинския щаб за извънредни ситуации на Община Босилеград

След разискването на актуалната епидемиологична ситуация в Община Босилеград, Общинският щаб за извънредни ситуации на заседанието си, проведено на 29 юни, прие следните заключения: Апелира се към гражданите да спазват превантивни мерки за защита от […]

Актуални теми

Oпасността от коронавируса пак надвисна над Царибродско: Спира да работи местният пазар

Поради заплахата да не се стигне до разширяването на COVID-19 в Царибродско, Общинският щаб за извънредни ситуации взе решение местният пазар отновно да спре да работи. Решението ще е валидно до крайно разпореждане. В Царибродско […]

Не са открити коментари

Просвета и култура

Спорт