Актуални теми

Цариброд: Съветниците ще получават месечно парично възмездие

Кметът на Царибродско д-р Владица Димитров на сесия на местния парламент оповести скорашно взимане на решение, с което съветниците в Общинския съвет ще получават парично възмездие на месечно ниво или, както той го дефинира, паушал […]

Актуални теми

XXIV редовно заседание на местния парламент в Босилеград

На XXIV си редовно заседание, което на 20 декември се проведе в заседателната зала на общинската администрация, местният парламент в Босилеград прие бюджет 2020, който възлиза на 721 952 119 динара. Бе изтъкнато, че за […]

Актуални теми

Приет бюджетът на община Цариброд за 2020 г.

Съветниците в Общинския съвет в Цариброд приеха най-важния акт, който се взима на годишно ниво – бюджета за следващата година. Приходната и разходната му части възлизат на 797 милиона динара. Обоснования, защо решението за бюджета […]

Актуални теми

Продължава реконструкцията и доизграждането на спортната зала в Босилеград

Тези дни започна реконструкцията и доизграждането на спортната зала в Босилеград, а изпълнител на работите е фирмата „ИТМ Планинг” от Велика Плана. Проектът предвижда ремонт на една част от покрива, монтиране на специална подна настилка, […]

Актуални теми

ПУБЛИЧЕН ДЕБАТ ЗА ПРОЕКТОПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2020 Г.

Община Босилеград отправи покана за участие в публичен дебат относно решението за изменение и допълнение на решението за местни комунални такси, решението за изменение и допълнение на решението за такси за пребиваване, както и за […]