Просвета и култура

Държавни глави и премиери на България и Сърбия пребивавали или минавали през Цариброд (2)

Поглед към миналото (Продължение от миналия брой) ЙОСИП БРОЗ ТИТО И ГЕОРГИ ДИМИТРОВ След Втората световна война на път за словенския курорт Блед, където били подписани прословутите Бледски споразумения между ФНР Югославия и НР България, […]