Актуални теми

Актуални теми

Последно заседание на досегашния състав на НС преди изборите

В заседателната зала на Общинската администрация в Босилеград на 7 ноември се проведе заседание на Националния съвет на българското национално малцинство в Сърбия. Това бе последната сесия на НС в този състав, тъй като на […]

Актуални теми

Нов ултразвуков апарат за Здравния дом в Босилеград

Община Босилеград предостави на Здравния дом нов ултразвуков апарат за диагностика и лечение на пациентите. Кметът Владимир Захариев изтъква, че става дума за най-съвременен ултразвуков апарат, който oбщината е спечелила от конкурса на Министерството на […]

Актуални теми

Община Босилеград се сдоби с нов камион за сметоизвозване

Община Босилеград получи от Министерството на опазването на околната среда нов камион за извозване на битови отпадъци. Микица Василев, референт за опазване на околната среда в Общинската администрация в Босилеград, заяви, че камионът е на […]

Хроника на общините

Просвета и култура

Спорт