НАЦИОНАЛНИЯТ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКОТО
НАЦИОНАЛНО МАЛЦИНСТВО
ОБЯВЯВА КОНКУРС
ЗА АНГАЖИРАНЕ НА ПРЕВОДАЧИ И
ЕЗИКОВИ РЕДАКТОРИ ЗА ПРЕВЕЖДАНЕ И
РЕДАКТИРАНЕ НА УЧЕБНИЦИ ОТ 1 -12 КЛАС

КОНКУРС НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСВАНЕ ЗА ПРЕВОДАЧИ – ЕЗИКОВИ РЕДАКТОРИ