Хроника на общините

Продължава тенденцията на намаляване броя на ученици

В Босилеградска община продължава да намалява броят на учениците. През учебната 2016/2017 година в Основното училище „Георги Димитров“ в общо 60 паралелки ще се учат 496 ученици, със 17 по-малко от миналата година. Само преди […]