Продължава тенденцията на намаляване броя на ученици

В основното училище 6 Босилеград

В Босилеградска община продължава да намалява броят на учениците. През учебната 2016/2017 година в Основното училище „Георги Димитров“ в общо 60 паралелки ще се учат 496 ученици, със 17 по-малко от миналата година. Само преди 10 години (през учебната 2006/2007) в училището е имало 724-ма ученици, с 228 повече отколкото сега.

От общо 496 ученици, 356 ще се учат в централното училище в Босилеград, а останалите в подведомствените четирикласни и осмокласни училища в селата. Особено поразяващо е положението в подведомствените осмокласни училища в Горна Любата, Горна Лисина, Долна Любата и Бистър. От първи до осми клас в горнолюбатс-кото училище ще се учат едвам 11 деца, в гор-нолисинското – 12, в долнолюбатското – 16, а в бистърското- 22-ма ученици. И тази година в голям брой подведомствени начални училища ще се учат само по един ученик – в Рибарци, Груинци, Дукат – Дудина махала, Горно Тлъмино, Долно Тлъмино и Доганица.

И тази година първият учебен ден бе много вълнуващ за първокласниците и техните родители. По традиция в централното училище в града четвъртокласниците и техните учители подготвиха културна програма, с която пожелаха „добре дошли“ на първолаците. От украсената с разноцветни балони бина в училищния двор по-възрастните ученици приветстваха първокласниците със стихотворения, рецитали и песнички, посветени на училището и на първият учебен ден. След програмата всички първокласници се качиха на бината и ритуално преминаха през голямата зелена петица, а четвъртокласниците им подариха по една тетрадка, молив, гума и голям балон.

През учебната 2016/2017 година в първи клас са записани 57 деца. 32 първолачета ще се учат в града, 14 в Райчиловци, 2 в Радичевци, а по едно в Паралово, Гложйе, Горна Лисина, Горна Любата, Долна Любата, Дукат – Дудина махала, Бранков-ци, Рикачево и Назърица.

Що се отнася до обучението на майчин български език тази година родителите само на един първолак са изразили желание детето им да се учи на майчин език. В момента на български език се учат само 19 деца – по 6 във втори и пети клас и 7 ученици в шести клас.

Директорът на училището Методи Чипев заяви, че новата учебна година са посрещнали подготвени и подчерта, че за разлика отпреди в началото на тази учебна година училището няма проблеми с липса на квалифицирани учители. Той ни осведоми, че е закрито подведомственото начално училище в Долна Лисина, а не е открито нито едно ново в селата. Нововъзникнал проблем представлява рухналият през лятото покрив на училището в село Гложйе. Както изтъкна Чипев, покривът наскоро ще бъде ремонтиран, понеже училището вече подсигурява необходимия строителен материал и нови керемиди.

ПЛ.Р.

Коментирай първи

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.


*