Националният съвет връчи учебниците на майчин език

В основното училище и гимназията в Босилеград

Председателят и зам.-председателят на Националния съвет на българското национално малцинство в Сърбия Владимир Захариев и Стефан Стойков на 3 октомври официално връчиха преведените учебници на български език на учениците в първи, пети и шести клас на Основното училище „Георги Димитров“ в Босилеград, както и на първокласниците в босилеградската гимназия, които изцяло се учат на майчин български език. Очаква се до края на следващата седмица НС да получи от Института за учебници и учебни помагала от Белград комплектите преведени учебници за втори, трети и четвърти клас на основното училище, както и останалите учебници за шести клас, понеже за тях е пристигнал само учебникът по физика. Заедно с тези в Босилеград, до края на следващата седмица ще бъдат връчени и преведните учебници за учениците в първи клас на Гимназията „Св. Св. Кирил и Мето-дий“,както и комплектите за първи, втори, пети и шести клас на Основното училище „Христо Ботев“ в Димитровград.

Поздравявайки учениците, Захариев и Стойков им пожелаха успех в училището и подчертаха, че се надяват с преведените учебници да се подобри качеството на обучението на майчин език и в двете училища, понеже сега вече са създадени и необходимите условия. Те изтъкнаха, че след 30 години в основното училище в Босилеград отново има учебници на майчин език, докато в гимназията обучението на майчин български език се е провеждало до 1959 година. Двамата изказаха голяма благодарност към всички, взели участие в процеса на превеждането на учебниците, а особено към директора на Института за учебници Драголюб Койчич.

Зам.-председателят на НС Стойко взаяви, че очаква до края на този месец с Министерството на просветата на Република Сърбия да подпишат нов анекс към Меморандума за превеждане на учебниците, който да включва превеждане на учебниците за седми и осми клас на основното училище, с изключение на учебниците по изобразително изкуство и музика. „Според обещанията от Просветното министерство, тази година ще подпишем и анекс за превод на учебниците за втори клас на гимназията, а догодина и за превод на учебниците за трети и четвърти клас на гимназията, както и за всички учебници по музика и изобразително изкуство. Надявам се, че до 2018 година ще имаме преведени всички учебници“, подчерта Стойков.

Що се касае до притурките по българска история и география към преведените учебници по тези предмети, както и притурките за учебниците по изобразително изкуство и музика, които ще представляват 30% от учебната програма, Стойков каза, че се надява това да бъде ре-шено със съдействието на Република България. Той изтъкна, че вече са се обърнали към Министерството на образованието и науката на България и към други институции да се ангажират за осигуряването на притурките, чието ползване официално трябва да разреши министърът на образованието на Сърбия.

П.Л.Р.

Коментирай първи

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.


*