Майкъл Девънпорт посети мигрантите

Започна да работи ТПЦ в Димитровград

Ръководителят на мисията на ЕС в Белград Майкъл Девънпорт, придружаван от държавния секретар в Министерството по труда и социалната политика Драган Тодорович, шефа на икономическия отдел в Посолството на Германия в Белград Катрин Зидановски и помощник-комисаря за приют, осигуряване, реадмисия и трайни решения в Комисариата за бежанците и миграциите в Сърбия Иван Герги-нов посетиха тези дни новооткрития Транзитно-прию-тен център (ТПЦ) за мигран-ти в Димитровград. Те бяха посрещнати от кмета и зам.-кмета на Димитровградско д-р Владица Димитров и Зоран Гюров и техните сътрудници. Присъстваха и представители на германската организация ASB, която е посредничила в изграждането на центъра.

В обръщенията си към журналистите гостите изразиха увереност, че обектът ще предложи адекватен приют на мигрантите, които в момента са около 80-ина. Става дума предимно за многочленни семейства от Ирак и Афганистан.

Девънпорт подчерта между другото, че ЕС ще продължава да помага на Сърбия да се справя с вълната мигран-ти, които минават през тери-
торията й или временно са настанени тук и това както във финансово, така и във всяко друго отношение. Драган Тодорович от името на държавата благодари на Девънпорт като високопоставен представител на ЕС в Сърбия и на ЕС като цяло за помощта, която се оказва на Сърбия с цел по-лесното и по-ефикасно преборване с мигрантската криза. Иван Гергинов изнесе сведението, че в Сърбия понастоящем има пет постоянни центъра за мигранти и търсещи убежище хора и 14 временни станции за приютяване на тези хора, единият от които е и този в Димитровград. Катрин Зидановски обеща, че германското посолство и Германия като цяло и занапред всеотдайно и всестранно ще помагат на Сърбия при решаването на проблемите, които тя има с мигрантите. Кметът Димитров запозна гостите и журналистите с начините, по които местното самоуправление досега се е справяло с мигрантската криза, като наблегна върху факта, че общинското ръководство още в самото начало на кризата е взело нещата сериозно и е отделило средства за решаване на проблемите от общинската хазна.

Изграждането на ТПЦ в Димитровград е финансирано от ЕС в рамките на Програмата на ЕС за помагане на бежанците и мигрантите в Сърбия. Правителството на Германия е взело участие в съфинансирането. Работите са проведени от страна на организацията Arbeiter-Sa-mariter-Bund Deutschland eV, която е по-известна със съкратеното си название ASB.

Построяването на центъра започна през юни тази година. Обектът е изграден и оборуден на 30 октомври тази година. За целта са отделени 300 хиляди евро, от които 200 хиляди са отпуснати от ЕС, докато Министерството на външните работи на Германия е обезпечило 100 хиляди евро. ТПЦ може да побере и до 120 души, тъй като са предвидени толкова легла. Той допълнително ще бъде разширен с осем контейнера, които ще бъдат поставени в непосредствената му близост. От тези осем контейера ЕС ще финансира три за приют и един за санитарни нужди, докато Министерството на външните работи на Германия ще финансира още четири контейнера за приют.

Центърът заема площ от 510 квадратни метра и има спалня, канцеларии за регистрационни и административни услуги, медицински отдел със стая за изолиране, трапезария и санитарни помещения. Притежава и гале-рийна част, заемаща площ от 60 квадратни метра, която може да се използва за различни цели, но според предварителните планове в нея би трябвало да бъдат офиси. Оборуден е с етажни легла, които са обезпечени със средства на ЕС, както и с канцеларски и други мебели, осигурени от страна на посоченото германско министерство.

Понастоящем в обекта работят седем лица от Димитровградско. В предстоящия период е запланувано да бъдат назначени на работа още, а техния брой ще зависи от броя на мигрантите в центъра.

Благодарение на средства, получени от Министерството на външните работи на Германия, организацията ASB е обезпечила за пребиваващите в центъра три готвени ястив на ден, медицински средства, както и средства за поддържане на хигиената. В предстоящия период посоченото министерство и ASB ще обезпечат и дрехи за мигрантите.

Б. Д.

Коментирай първи

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.


*