Нишкият университет разширява сътрудничеството си с български университети

Университетът в Ниш, в чийто състав са 13 факултета с почти 30 000 студенти, продължава да разширява международното си сътрудничество.

Проф. д-р Лиля Антич от Стопанския факултет в Ниш изнася лекция на студентите в Международното висше бизнес училище в София в рамките на програмата „Еразъм"

Университетът в Ниш, в чийто състав са 13 факултета с почти 30 000 студенти, продължава да разширява международното си сътрудничество.

„Това широко сътрудничество предоставя възможности, както за създаване на нови направления за разработка на научни проекти, така и за засилване на студентската мобилност, създаване на съвместни програми за обучение във висшето образование и засилване на диалога между университета и предприятията по въпросите за образованието и професионалната реализация“, каза пред нашия вестник ректорът проф. д-р Драган Антич.

За заслуги към развитието на академичното сътрудничество Университетът по библиотекознание и информационни технологии /УниБИТ/ от София през 2015 г. е присъдил на проф. д-р Драган Антич доктор хонорис кауза. Почетното научно звание, по-известно като почетен доктор, на Антич бе връчено в Деня на народните будители на 1 ноември.

Ученият сподели, че преди броени дни с ректора на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ от София проф. д-р Любен То-тев са подписали партньорски договор по програмата „Еразъм“.

„Подобни договори, както и договори за международно сътрудничество, сме подписали с много български университети и с някои от тях вече изпълняваме конкретни проекти, а с други проектираме нови схеми , добави той.

Проф. Антич посочи като примери на добра практика сътрудничеството със Софийския университет, Университета „Св. Кирил и Методий“ във Велико Търново, Университета по библиотекознание и инфорационни технологии и Националната спортна академия „Васил Левски“ от София, Международното висше бизнес училище от Ботевград, Техническия университет – Габрово.

Както каза, сътрудниците му вече договарят и конкретни стъпки за разширяване на сътрудничеството с Югозападния университет „Нео-фит Рилски“ от Благоевград.

Рискът или по-точно управлението на риска в ядрената сигурност е и във фокуса на статията на доц. д-р Цветан Цветков от софийския Университет за национално и световно стопанство.

Доц. д-р Соня Георгиева от Русенския университет „Ангел Кънчев“ се занимава с „Основанията и смисъла за включване на визуалните модели в образователното

Д-р Сладжана Живкович и проф. д-р Ванче Бойков пишат за силата на английския език в процеса на глобализацията, доц. д-р Дарян Бойков и проф. д-р Руслан Пенчев – за междуличностното възприятие на риска, а д-р Предраг Младенович и проф. д-р Самед Карович -за маркетинга като решение на конфликта в канала за дистрибуция.

В рамките на сътрудничеството между Нишкия университет и Университета по библиотекознание и информационни технологии между 23 и 25 юни в Електронния факулет в Ниш ще се проведе кръгла маса посветена на проблемите на обществената комуникация. Преподаватели от София са включени и в научния комитет на международната научна конференция за „професионалния английски“ с участници от цял свят, която ще се проведе в университета от 3 до 7 юли.

С.Б.

Коментирай първи

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.


*