Американският посланик в Сърбия Кайл Скот посети Босилеград

Тържествено откриване на новоизградения обект за спешна медицинска помощ в Босилеград

За изграждането на помещенията за спешна медицинска помощ, които са свързани със сградата на Здравния дом, Правителството на САЩ чрез USAID е осигурило 109 980 щатски долара. Осигурени са и мебели и оборудване за спешна помощ на стойност от 8 000 долара, така че общата сума на инвестициите възлиза на около 118 000 долара. Новия обект за спешна помощ в Босилеград, чието изграждане започна в края на август т.г., е част от проекта на USAID за укрепване на капацитета на общините в Сърбия, засегнати от мигрантската криза, който реализира УНДП. Проектът цели да помага за подобряване на обществените услуги и инфраструктурата в общините, най-много засегнати от мигрантската криза. С цел създаване на по-добри условия за лечение на пациентите в тукашния Здравен дом общината от своя страна е инвестирала около 1 милион динара за уреждане и асфалтиране на двора и паркинга, както и за оборудване на някои помещения в обекта.

Американската агенция за международно развитие (USAID), агенция на правителството на САЩ, Програмата на ООН за развитие (УНДП) и Правителството на Сърбия на 6-ти декември официално откриха новия обект за спешна медицинска помощ в Здравния дом в Босилеград. Новите помещения позволяват достъп до основни спешни медицински услуги на жителите на Босилеград, както и на мигрантите от приемния център в обекта на старата болница. Освен едно голямо помещение от около 60 м2, предназначено за прием на пациенти, новия обект разполага и с отделен вход за линейки, чекалня, тоалетни, както и с два гаража за возилата на спешната помощ.

Заедно с американския посланик в Сърбия Кайл Скот и кмета Владимир Захариев, лентата пред входа на новия обект в Здравния дом тържествено прерязаха и държавният секретар в Министерството на държвната администрация и местно самоправление Иван Бошняк, тимлидерът на УНДП Жарко Петрович и представителят на Републиканския комисариат за бежанци Светлана Велимирович.

В изявлението си пред журналистите посланик Скот най-напред благодари на домакините за топлото му посрещане и изтъкна, че в края на 2015 г. Босилеград изживя неочаквана ситуация, тъй като бе засегнат от голямата мигрант-ска вълна. „Вашата гостопри-емност, хуманност и достойнство, което проявихте към мигрантите, заслужават похвали. Подобна съпричастност проявиха и в Димитровград, Кикинда, Суботица, Сомбор, Шид, Тутин и други градове, а най-много в Прешево. Затова ние решихме да помогнем на тези общини и да финансираме проекти, от които местното население има нужда. За нас е чест, че само една година след началото на реализацията на нашата Програма за помощ на общините, която възлиза на повече от 1,3 милиона долара, днес тук можем да открием новия обект за спешна медицинска помощ, който ще бъде от полза за всички граждани, както и за мигрантите от бежанския лагер“, каза между другото г-н Скот.

В речта си кметът Владимир Захариев посочи:

„Изказвам голяма благодарност към американския посланик, който днес дойде в Босилеград и с този жест показа, че нашите американски братя не са ни забравили. Искам да благодаря и на държавните институции на Република Сърбия, на държавния секретар в Министерството за държвна администрация и местно самоправление Иван Бошняк, който също днес е тук сред нас, както и на предс-твителите на УНДП, който реализира този изключително важен проект за нашата община, понеже засяга здравето на нашите съграждани. С изграждането и оборудването на новите помещения се създават условия за качествена работа на медицинския персонал в Здравния дом, което е от решаващо значение за предоставяне на медицински услуги и спасяване на човешки животи, които нямат цена. От своя страна общината самои-нициативно инвестира около 10 хиляди долара за уреждане и асфалтиране на двора около Здравния дом, а всичко с цел подобряване на условията за медицинска грижа и помощ. Просто нямам думи, с които да изкажа своята благодарност лично към вас г-н посланик Скот и към американските братя“, изтъкна Захариев и подчерта, че отскоро в Босилеград идват лекари-специалисти от ВМА в Белград и тук вършат безплатни прегледи, за което изказва огромна благодарност към съответните републикански министерства и ръководството на ВМА.

Държавният секретар Иван Бошняк похвали хуманното отношение на общинското ръководство и на гражданите на Босилеград към мигран-тите, въпреки проблемите, които имат, заради своето местоположение и икономическата изостаналост. Той благодари на гражданите и на общинското ръководство и подчерта, че „Министерството на държвната администрация и местно самоправление се гордее с гражданите в крайграничните общини, в които живеят принадлежащи към националните малцинства. Със своята хуманност по време на мигрантската криза те направиха по-достойни и Сърбия и Европа и затова нашата държава ще положи усилия за по-добро интегриране на малцинствата и развитие на крайграничните общини“, изтъкна Бошняк.

Преди откриването на обекта посланик Кайл Скот посети общината, където по традиция на входа бе посрещнат с хляб и сол. В негова чест танцовият ансамбъл към СД „Младост“ пред сградата на Общинското управление изпълни културна програма, а след това в офиса на кмета бе организирана среща с общинското ръководство. На срещата кметът Захариев запозна високия гост с географското местоположение на общината, демографията, природните ресурси, дейностите на общината във връзка с привличане на чуждестранни инвеститори, туристическите потенциали, както и с дейностите на Националния съвет на българското национално малцинство по отношение на превеждането на учебниците на майчин език, работата на медиите, чийто основател е НС и др. На американския посланик той връчи и един брой на вестник „Ново Братство“. На срещата бяха разисквани и въпроси, свързани с мигрантите, които пребивават в Босилеград. Захариев изтъкна, че общинското ръководство и гражданите, водени от християнските принципи за хуманно отношение към хора, изпаднали в беда, са изказали съпричастност и са приели мигрантите като свои близки и приятели и се стараят да им облекчат престоя в Босилеград. Той изтъкна и това, че
5 деца от мигрантите ходят на училище, които също са приети отлично от съучениците си и от учителите. Очакваме наскоро със съдействието на републиканските институции и чуждестранни донори да ремонтираме и втората част от обекта на старата болница, в която, в случай на нужда, също ще бъде поместен център за мигранти.

По време на разговорите кметът поиска от американския посланик да съдейства на общината за организиране на бизнес форум, който да се проведе в Босилеград или в Белград, на който би били представени природните, стопански, туристически и други потенциали на общината, а всичко с цел привличане на чуждестранни инвеститори и икономическо развитие на общината. Кметът и общинското ръководство поискаха от посланика и съдействие за осигуряване на нов ултразвуков апарат за отделението за спешна медицинска помощ, както и специализирани шейни за джипа, който вече им е осигурило Посолството на Америка посредством програмата УНДП.

П.Л.Р.

Коментирай първи

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.


*