Проблеми в публичното управление на местните общности в трансграничния регион

Кръгла маса в Гаджин Хан

Да се повишат  икономическото сътрудничеството и контактите между местните общности в трансграничния регион Сърбия – България, поискаха участниците в първата кръгла маса посветена на икономически аспекти на проблемите в публичното управление на местните общности в трансграничния регион, провела се в гр. Гаджин Хан. Форумът се състоя под егидата на Oбщина Гаджин Хан в съорганизация на Международното висше бизнес училище от Ботевград, Р България, а по проблемите на публичното управление на местните общности разискваха кметове от трансграничния район и преподаватели от сръбски и български висши училища.

Евроскептицизъм
Според генералния консул на Р България в Ниш проф. д-р Едвин Сугарев евроскептицизмът на Европейския съюз към приемането на страните от Западните Балкани произлиза от не позитивния опит от другите страни, които не са били подготвени за членство, опасението балканските страни да не внесат проблемите си и ЕС не иска да се обвързва с определен срок.

Приветствайки гостите кметът на Гаджин Хан Саша Джорджевич каза, че актуалността на темата „Икономически аспекти на проблемите в публичното управление на местните общности в трансграничния регион България – Сърбия” произтича от новите дадености в развитието на региона и потребностите от задълбочаване на регионалното сътрудничество, с цел по-ефективно използване на ресурсите и възможностите за сближаване на моделите на поведение и управление.
– Значимостта на темата се определя и от факта, че сближаването на Балканите е наложително, за да се отговори на европейската стратегия за развитие на регионите. Още повече, че Сърбия като кандидат член на ЕС ще трябва да хармонизира своето  законодателство с европейското и кръглата маса ще подпомогне този процес, добави той.
Генералният консул на Р България в Ниш проф. д-р Едвин Сугарев подчерта,  че отношенията между нашите две държави са добри, но и че сега е моментът да се даде нов тласък да станат още по-добри, като се използва българското председателство на Съвета на ЕС. Според него особено важни са проектите, които са по програмата за трансгранично сътрудничество, финансирана от Европейския съюз, защото са много полезни – хората заедно решават проблемите си.
– Преди месец приключи подаването на проектни предложения по Втората покана на Програмата за трансгранично сътрудничество. Подадени са общо 162 проектни предложения, каза дипломатът.
Проф. д-р Борислав Борисов представи  оценка на административния капацитет на държавната администрация в България, като подчерта, че модернизацията на всяка администрация не е еднократен акт, а постоянен процес, чиято дълбочина е критерий за зрелостта на всяко общество.

Община Гаджин Хан се намира в Югоизточна Сърбия, недалеч от гр. Ниш. Заема площ от 325 квадратни километра и според последното преброяване в общината живеят около 8 500 жители. В Гаджин Хан е роден един от най-известните сръбски поети Бранко Милкович.

-Една от първите и най-наложителни промени в администрацията на държавната власт след политическите и икономическите промени, настъпили у нас в началото на деветдесетте години на миналия век, беше да се подобри обслужването на гражданите, чрез въвеждане на принципа „обслужване на едно гише“, а години по-късно започна да се разглежда концепцията „електронно управление (е-управление)“, каза Борисов.
Ученият добави, че България осъществи придвижване напред по посока увеличаване на рейтинга си в тази област и продължи в прилагането на нови по-модерни концепции – „Управление на работните процеси в администрацията“,„Система от балансирани показатели“, концепцията за вътрешен контрол COSO, концепцията „Добро управление“, концепцията „Административен капацитет“…
Борисов предупреди, че дейността на администрацията е предопределена от политическата система, защото начело на административните структури стоят политически избрани лица.
На кръглата маса участниците анализираха системите на публичния мениджмънт в трансграничния регион България – Сърбия  и формираха общи принципи на изграждане на практики за децентрализация и добро демократично управление в местните общности.

С. Бойкова

Коментирай първи

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.


*