„Ново Братство“ ще получи 998 400 динара

По конкурса за финансиране на проекти от Бюджетния фонд за националните малцинства

От общо 163 подадени проекта, този на Изделтелство „Ново Братство“, носещ название „Създаване на условия за устойчивост и работа на вестник Ново Братство”, е получил най-добра оценка от Конкурсната комисия към Министерството на държавната администрация и местното самоуправление за изпълняване на процедурата за разпределяне на средствата от Бюджетния фонд за националните малцинства през 2018 г. за финансиране на проекти и програми в областта на информирането на малцинствените езици. Нашия проект е оценен с 300 точки и е предложен да бъде подкрепен с 998 400 динара.
Конкурсната комисия публикува списък с оценки и класификация на подадените проекти по конкурса и предложи да бъдат одобрени средства за изпълнение на 77 проекта, сред които са и 4 на българското малцинство.
Освен „Ново Братство“ Комисията е предложила да бъдат отпуснати и 500 хиляди динара за проекта „Визия за младите, младите за визията” на Гражданското сдружение ОБЗОР от Димитровград. Този проект е оценен с 209 точки. Предложено е още да бъдат отпуснати 200 хиляди динара за подкрепа на проекта „Детско списание Изворче” на Сдружението „Гражданска инициатива за бъдеще”, който е оценен с 142 точки, както и 100 хиляди динара за проекта „Разнообразие – предизвикателства и възможности за медите, които реализират съдържания на езика и писмото на българското национално малцинство” на Гражданското сдружение „Знаме” от Димитровград, който е получил 120 точки. Предложено е този проект да бъде подкрепен със 100 000 динара.
В конкурса са кандидатствали още три сдружения на българите в Сърбия – „Емблема” от Димитровград и ГЛАС от Босилеград и „Българо-сръбски център” от Враня, обаче комисията ги е оценила с по-малко от 110 точки и няма да бъдат отпуснати средства за реализация на проектите им.
В конкурса на Министерството на държавната администрация и местното самоуправление са подадени общо 163 проекта, от които 10 не са отговаряли на формалните изисквания, определени от конкурса. Общите средства, които ще бъдат отпуснати по разпределяне на средствата от Бюджетния фонд за националните малцинства през 2018 година за финансиране на проекти и програми в областта на информирането на езиците на националните малцинства, възлизат на 21 800 000 динара. Решението за отпускане на средства от Фонда взема министъра в срок от 30 дни от датата на изготвяне на списъка за оценка и класификация на подадените проекти по конкурса.

Коментирай първи

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.


*