Родителски срещи

В босилеградската гимназия

В босилеградската гимназия се проведоха първите родителски срещи за новата учебна година, на които бяха разисквани съвместни дейности на родителите и учителите с цел предотвратяване на негативните явления сред младите, каквито са наркоманията, алкохолизма, тютюнопушенето и насилието между връстниците.
На срещите бе договорена и годишната застраховка за учениците, която ще възлиза на 500 динара, а учениците ще я плащат на две еднакви вноски.
Във всичките 12 паралелки бе избран по един родител за член на Родителския съвет на училището, а на същия ден се проведе и учредително заседание на новоизбрания съвет. За председател на Родителския съвет бе избран Емил Радойков, преподавател в основното училище в Босилеград. На заседанието бе приет годишния план за работа на Гимназията през учебната 2018/2019 година, а бяха разисквани и редица въпроси, свързани със сътрудничеството между родителите и учителите.

Коментирай първи

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.


*