Над 9,5 милиона евро за 77 нови инфраструктурни проекта

Европейският съюз чрез програмата за развитие EU PRO ще отдели средства в размер на 9,6 милиона евро за реализация на 77 нови инфраструктурни проекта, бе решено на заседанието на Управителния съвет на EU PRO, проведено в Белград. Проектите ще допринесат за реализирането на инвестиции и откриването на нови работни места с крайната цел подобряване качеството на живот на хората в 99 общини в Сърбия, казва се в съобщението на Програмата EU PRO.
Средствата са предназначени за финансирането на 37 местни инфраструктурни проекта на обща стойност 6,1 милиона евро, от които ЕС осигурява 4,5 милиона евро, докато местните власти ще участват с 1,6 милиона евро. Проектите включват изграждане и реконструкция на обществени обекти – образователни, здравни и социални институции, спортни и културни центрове, както и подобряването на комуналната инфраструктура.
„Правителството непрекъснато работи за подобряване на условията за устойчиво икономическо и социално развитие на Сърбия. В този смисъл с подкрепата на Европейския съюз са осигурени безвъзмездни средства за реализация на проекти в по-слабо развитите и слабо развитите части на Сърбия с основна цел да промовираме устойчивото регионално развитие и допълнително запознаване на местните власти с възможностите за използване на програмите и фондовете на Европейския съюз “, заявила Ядранка Йоксимович, министър за европейската интеграция на Сърбия.
На заседнието също било одобрено и финансирането на девет проекта за подобряване на бизнес инфраструктурата, които ще включват инфраструктурно оборудване за индустриални зони и подобряване на туристическата инфраструктура. За тези проекти, които трябва да допринесат за създаването на благоприятна бизнес среда за икономически растеж и създаване на работни места, ЕС предоставя 4,5 милиона евро, докато участието на местните власти е 905 392 евро.
„Чрез програмата EU PRO Европейският съюз подкрепя равномерно развитие на Сърбия и затова инвестира в проекти, които са еднакво фокусирани върху създаването на блегоприятни икономически условия в общностите и по-добър стандарт на живот за всеки гражданин. Затова основната цел на подкрепените проекти е привличане на инвестиции, съответно откриване на нови работни места, както и подобряване на обществената инфраструктура, която пряко и положително влияе върху подобряването на качеството на живот на местното население“, казал ръководителят на Делегацията на Европейския съюз в Сърбия Сем Фабрици.
Като допълнителна подкрепа за усилията на местните самоуправления за подобряване на инвестиционните потенциали, ЕС в пряко сътрудничество с Правителството на Република Сърбия е осигурил и 274 695 евро за разработването на техническа документация за проекти за бизнес инфраструктура. Одобрени са 12 проекта за оборудване на промишлени зони, технологични паркове, бизнес инкубатори и конгресни центрове. Със същата цел Европейският съюз ще подкрепи с 255 274 евро разработването на подробни планове за регулиране в 19 градове и общини, участващи в изпълнението на Програмата EU PRO. Тези планови документи включват райони с потенциал за популяризиране на икономически дейности – зелени площи и grinfild i braunfild площи, туристически райони.
„Пред нас са голям брой проекти и затова насърчаваме местните смоуправления да се ангажират върху реализирането на одобрените, но също така да се заемат и с подготовката на нови качествени проекти, които са в съответствие с нуждите на населението и приоритетите за развитие “, казал Грем Тиндал, програмен мениджър на ЕС.
Управителният съвет на EU PRO утвърди критериите за публична покана за разработване и подобряване на географските информационни системи, както и за подкрепа на проекти на организации на гражданското общество, които да допринесат за насърчаване на социалното сближаване в мултиетническите общини и градове в районите на Шумадия и Западна Сърбия, както и в Южна и Източна Сърбия. Двете нови покани ще бъдат обявени през октомври 2018 г.
Програмата EU PRO, която има за цел равномерно обществено-икономическо развитие на Сърбия, Европейския съюз подкрепя с общо 25 милиона евро. С нея се цели да се повиши конкурентоспособността на микро и малки предприятия, подобряване на бизнес средата и социалното сближаване в 99 местни самоуправления в посочените райони. Теренните дейности се извършват от Канцеларията на ООН за услуги по проекти (UNOPS).

Коментирай първи

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.


*