Подготовки за изборите за НС на българското национално малцинство

В отделния избирателен списък в Босилеградска община са вписани общо 5 206 гласоподаватели, които ще имат правото да гласуват в непосредствените избори за Националния съвет на българското национално малцинство в Сърбия, насрочени за 4 ноември.

* В отделния избирателен списък до 19 октомври в Сърбия са записани общо 18 106 гласоподаватели, принадлежащи към българското национално малцинство. В отделния избирателен списък за всички национални малцинства са записани 507 183 избиратели. От този брой 462 759 гласоподаватели ще могат да упражнят правото си да гласуват в преките избори за членове на 18 национални съвета. Те ще гласуват в 926 избирателни секции, определени от Републиканската избирателна комисия. За четири малцинства, които избират членовете на националните си съвети чрез избирателно събрание, са регистрирани 44 424 гласоподаватели.
18 национални малцинства ще избират членове на националните си съвети в преките избори и то: албанското, ашкалийското, бошняшкото, българското, буневашкото, влашкото, гръцкото, египетското, унгарското, германското, полското, ромското, румънското, русинското, словашкото, словенското, украинското и чешкото. Четирите национални малцинства, които ще избират своите членове за националните съвети чрез избирателно събрание (чрез електори) са: македонското, хърватското, черногорското и руското.

В отделния избирателен списък в Сърбия (до 19 октомври) са вписани общо 18 106 гласоподаватели, принадлежащи към българското национално малцинство. Всички членове на националните малцинства, които досега не са се регистрирали, могат да се запишат в отделния избирателен списък до 31 октомври 2018 г. в полунощ, а документа, с който се удостоверява, че лицето е вписано в отделния избирателен списък, ще издава Министерството за държавна администрация и местно самоуправление.
Републиканската избирателна комисия е назначила шестчленно работно тяло, което има за задача да извърши организационно-технически и административни подготовки за успешно провеждане на изборите и да организира изборите на територията на Община Босилеград. Освен началника на Общинската администрация Миодраг Якимов, в състава на този орган са и: Анани Ангелов, Владимир Стойнев, Снежана Стоилкович, Лиляна Анакиев и Любен Захариев, всичките заети в Общинската администрация. Както посочи Якимов, изборите за НС в нашата община ще бъдат проведени в 15 избирателни секции – 3 в града, а останалите в селата. Всички избирателни пунктове ще бъдат в обектите на основното училище в града и в селата, а изборите ще се контролират от шесетчленни секционни избирателни комисии, в чийто състав ще са председател, четирима членове и техни заместници.
В момента в Босилеградска община посредством пощата на гражданите се предоставят покани за участие в изборите за НС на българското национално малцинство.

Коментирай първи

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.


*