Против малките водноелектрически централи

Трибуна в Димитровград

В Димитровград тези дни се състоя трибуна във връзка с изграждането на малки водноелектрически централи в Пиротски окръг и Стара планина като цяло. Участваха представители на: неформалното сдружение, съответно Фейсбук групата „Да защитим реките на Стара планина”, „Сърбияшуме”, Института за защита на природата, жители на с. Ракита, в което през последните месеци се строи малка водноелектрическа централа без оглед, че огромно мнозинство от жителите категорично се противопоставят на изграждането й, както и други участници.
Проявата, която се проведе в хола на местната библиотека „Детко Петров“, предизвика голям интерес. Продължи повече от два часа, така че от нея можем да предадем само най-важните акценти от изказванията на отделни участници.
Александър Панич от сдружението „Да защитим реките на Стара планина” сподели становището, че с изграждането на обектите се нарушава Конституцията на Сърбия и няколко нейни закона. „Губим обществено богатство, унищожава се агробиодиверситета. Не е предвидена преценка на влиянието върху жизнената среда при изграждането на водноелектрическите централи, а би трябвало…”, каза между другото Панич.
Александър Йованович от същото сдружение сподели интересното становище, че изграждането на обектите може да спре единствено президентът на Сърбия Александър Вучич и затова, според него, именно към президента трябва да се отправят такива апели. „Аз тъкмо днес, гостувайки по телевизия Н1, го поканих да дойде в с. Ракита”.
Данко Йович от Института за защита на природата от Ниш не сподели обаче същото становище, като каза, че „на държавата се пише лошо, доколкото е дошла в ситуация от един човек да зависи какви закони ще се приемат и какви действия ще се предприемат”. Йович заяви, че в Института за защита на природата подкрепят борбата на сдруженията и гражданите, които са срещу изграждането на водноелектрическите централи, но са лимитирани с актуалните нормативни актове, които такива начинания позволяват.
Миле Николов от с. Ракита информира какво се случва в това село: „Някъде около 80 на сто от жителите на селото подписаха петиция, с която дадоха да се разбере, че са против изграждането на обекта. От местното самоуправление в Бабушница нямаме подкрепа. Когато се обърнем към тях, те ни отговарят, че инвеститорът е получил решение преди те да са заели постовете в общината. Заради изграждаето на водноелектрическата централа ни съсипаха пътя от Ракита до с. Звонци. Полицията подкрепя инвеститора“, каза между другото Николов. Във връзка с бомбата, която неотдавна бе намерена в с. Ракита в близост до къща, в която са били настанени работници, ангажирани върху обекта, Николов оцени, че става дума за измама и добави: „Един работник каза, че бомбата била залепена на вратата, след което той внимателно я свалил и я сложил до къщата. Поставя се въпрос защо е било нужно да я сваля, тъй като къщата е била с две врати. Можал е, значи, да излезе на втората врата, а можал е в крайна сметка да излезе и през прозореца, предвид, че къщата е земна”.
Драган Иванов, директор на звонското основно училище „Братство”, в рамките на което работи и четирикласното училище в с. Ракита, информира, че инвеститорът нелегално е бил засегнал и част от училищния двор в с. Ракита и че той трябвало да реагира взетото по нелегален начин да се върне. „Не може да се посяга към училищно имущество”, заяви категорично Иванов. Той обвини съветника в Общинския съвет в Бабушница Саша Златанов (който е от с. Ракита, бел. Б. Д.), че не се бори за интересите на мнозинство от жителите на с. Ракита. Сподели и следното: „Радва ме, че хората се будят. Не можем да сечем клона, на който седим. Имаме доста еничари, които работят срещу нас. Който работи в сътрудничество с Господа и природата, няма да сгреши. Не може да се осъществи нищо с насилие и плячкосване”.
Саша Бранкович от Института за защита на природата (който е специалист за рибите) сподели, че идеята за изграждане на малки водноелектрически централи по принцип не е нерационална, но изграждането трябва да се провежда по други принципи, които не застрашават екосистемата и биодиверситета. Той посочи пример на изграждане на такъв обект в една община в Сърбия, където инвеститорът се е грижил да запази природата, екосистемата и биодиверситета, без оглед на това, че с този начин на изграждане е намалил процента на електроенергията, която е получил от водноелектрическата централа.
Гордана Йанчич от „Сърбияшуме” сподели, че предприятието по принцип е съгласно с онези, които се борят за запазването на реките на Стара планина. От нея публиката разбра, че в територията на Пиротски окръг трябва да се строят (според приети преди години Градоустройствени планове) общо 74 водноелектрически централи и то 40 в територията на град Пирот, 14 в Община Бабушница, 12 в Община Димитровград и 8 в Община Бела паланка.
Младият биолог от Димитровград Бранислав Димитров пред аудиторията представи научен проект, в чието изготвяне е участвал и самият той. Проектът представлява документ, който по аргументиран начин показва, че изграждането на водноелектрическите централи на Стара планина вреди на този район в екологично и биологично отношение.
Слободан Цветков, гимназиален учител по биология в пенсия от Димитровград, в изложението си говори предимно за нестабилния режим на прилива на водата в малките рекички в Звонския край, поройния им характер, ерозивните характеристики на терените, през които протичат, свлачищата, които се появяват в близостта им, нецелесъобразността в тях да се строят водноелектрически централи, поради последиците върху хората, животните, растенията и пр.
От името на органите на местното самоуправление помощник-кметът на Димитровградска община Драган Манчев сподели становището на настоящото кметство, че в Димитровградско не би трябвало да се строят такива централи. Каза, че местната администрация по принцип гледа благосклонно на усилията на гражданските инициативи да се защитят реките и добави, че най-вероятно по въпроса ще се произнесат и съветниците в Общинския съвет.
Трибуната организираха димитровградските сдружения „Йерма-Ерма” и „Стадо”.

Коментирай първи

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.


*