Учреден нов Национален съвет на българското малцинство в Сърбия

В заседателната зала в сградата на Общинската администрация в Босилеград на 28 ноември (сряда) се проведе учредителното заседание на Националния съвет на българското национално малцинство в Сърбия. На заседанието присъстваха 18 от общо 19 членове. Освен всички 17-те новоизбрани членове от листата „Това сме ние – природно движение – Владимир Захариев”, на заседанието присъства и водачът на листата „Да върнем достойнството на народа” Стефан Костов, единствено отсъстваше вторият член от тази листа Йовица Костов.
Съгласно временния правилник за работа на учредителното заседание, определен от Министерството за държавно управление и местно самоуправление, най-напред бе избрано тричленно работно председателство в състав – Димитър Асенов от Ниш – най-възрастен член на новия състав на съвета и двамата най-млади членове – Стефан Стойков, зам.-председател на НС в досегашния състав, и Небойша Стоянов от Враня. След това Стефан Стойков прочете и връчи удостоверенията на всички новоизбрани членове, с което приключи учредителното заседание.
Бе обявено, че първото редовно заседание на новоучредения Национален съвет на българското малцинство ще се проведе на 18-ти декември, когато ще бъде избрано ново ръководство и членове на комисиите по образование, информиране, култура и служебна употреба на езика и писмото. Mястото и времето на първото заседание на новия НС ще бъдат обявени допълнително.
Членове на Националния съвет на българското национално малцинство в Сърбия:
От листата „Това сме ние
– природно движение
– Владимир Захариев”
Владимир Захариев – Босилеград,
Д-р Владица Димитров – Димитровград,
Славица Васов – Димитровград,
Стефан Стойков – Босилеград,
Д-р Лиляна Василова – Босилеград,
Страшко Апостолов – Босилеград,
Саша Миланов – Босилеград,
Славица Стоянова – Босилеград,
Новица Здравков – Босилеград,
Васко Георгиев – Босилеград,
Роза Стоименов – Босилеград,
Иван Йорданов – Босилеград,
д-р Ангел Йосифов – Димитровград,
Любинка Миланов – Босилеград,
Небойша Стоянов – Враня и
Димитър Асенов – Ниш.
От листата „Да върнем
достойнството на народа”
Стефан Костов – Босилеград и
Йовица Костов – Босилеград.

Коментирай първи

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.


*