Стефан Стойков е новият председател на НС на българското национално малцинство в Сърбия

Стефан Стойков е избран за председател на Националния съвет на българското национално малцинство в Сърбия на третото редовно заседание на съвета, което се проведе на 27 декември в заседалната зала на Общинската администрация в Босилеград. Той бе предложен от листата „Това сме ние, природно движение – Владимир Захариев” и получи подкрепата от всичките 12 членове на НС, които присъстваха на заседанието.

За зам.-председатели на НС бяха избрани Страшко Апостолов от Босилеград и Славица Васов от Димитровград, а за секретар Игор Антимов, юрист от Босилеград, който и през изминалите 4 години заемаше този пост.
Националният съвет прие Решението за периодично председателство и периодично седалище на съвета, което на практика означава, че председателят на НС, седалището му и председателят на Изпълнителния съвет ще бъдат ротирани в Босилеград и Димитровград за период от по една година. Това бе обещано в предизборната кампания на листата „Това сме ние, природно движение – Владимир Захариев“, както и от самия водач на листата Владимир Захариев.
На заседанието бяха избрани и останалите управляващи органи на Националния съвет и то: Изпълнителен съвет, Комисия за образование, Комисия за култура, Комисия за информиране, Комисия за служебна употреба на езика и писмото.
Изпълнителен съвет: председател д-р Ангел Йосифов от Димитровград, зам.-председатели д-р Лилянка Василова от Босилеград и Димитър Асенов от Ниш, по потекло от босилеградското село Горна Лисина; членове: Роза Стоименов, Любинка Миланов, Новица Здравков и Васко Георгиев, всичките от Босилеград.
Комисия за образование: председател Методи Чипев от Босилеград; зам.-председател проф. д-р Миле Самарджич от Белград; членове: от Босилеград – Владимир Григоров, Вене Божилов и Пене Димитров, от Димитровград – Катарина Симеонов и Ивана Андреевич.
Комисия за култура: председател Слободан Алексич от Димитровград, зам.-председател Небойша Стоянов от Враня; членове: Николайча Манов от Димитровград, Воислав Божилов от Босилеград, Иван Йорданов от Босилеград, Десимир Стоянов от бабушнишкото село Ракита и Братислав Кръстич от Търговище.
Комисия за информиране: председател Надежда Стоянович, зам.-председател Драган Йовичич и двамата от Димитровград; членове: Борис Лазаров от Димитровград, Миланка Зарев от Ниш, по потекло от Босилеградско, Милка Станоевич от Ниш, по потекло от Босилеград, Мила Васов, директор на „Ново Братство”, и Славчо Владимиров от Босилеград.
Комисия за служебна упо-
треба на езика и писмото: председател Албена Котев, зам.-председател Иван Таков и двамата от Димитровград; членове: Саша Миланов от Босилеград, Славица Стоянова от Босилеград, Стоядинка Митов от Сурдулица, Стоянча Димитров от Клисура и Жарко Евтимов от Нови Сад, по потекло от Босилеград.

Изказване на досегашния
председател на
Националния съвет Владимир Захариев:

През последните 4 години, през които Националният съвет бе ръководен от листата „Това сме ние”, подкрепяна и от представители от Димитровград, направи исторически крачки напред. Нямахме „Братство” – сега имаме; нямахме преведени учебници – сега имаме, с изключение на тези по изобразително изкуство и музика и обещаните притурки от 30% от учебния материал по национална история, география, изобразително изкуство и музика. Съществуват договори за реализация на това начинание, така че го оставяме на новото ръководство като задача. Заедно със заместника ми Стойков и с членовете на комисиите се ангажирахме максимално и успяхме да реализираме обещанията си. Искам да подчертая, че от решаващо значение бе разговора ни с тогавашния премиер на Р Сърбия Александър Вучич, който на заседанието на Националния съвет на малцинствата преди три години и половина ни даде обещание и заедно със съответните държавни органи го изпълни даже 110%. Изказвам благодарност и към г-н Дарко Глишич, който ни помогна да си запазим медиите в Босилеград и също както и унгарското малцинство, да си имаме медии. Положихме изключителни усилия и успяхме.
Искам да посоча и огромния принос, който ни оказа предишното Посолство на Република България в Белград в лицето на посланика Димитров и на Генка Георгиева. Те бяха наясно, че ролята им в Сърбия е да сътрудничат с официалните представители на Общините Босилеград и Димитровград, с представителите на Националния съвет и с дугите български общности в Сърбия. Благодарение на съвместното ни сътрудничество с държавните институции в Сърбия и с българското посолство направихме една голяма крачка напред. Няма да забравим, че от 1 до 8 клас в основното училище в Босилеград има паралалки, в които обучението изцяло се провежда на български език, с изключение на трети клас. За съжаление в Димитровград няма български паралелки в основното училище, но ще помоля Стефан Стойков, ние двамата с него и с кмета на Димитровград да се постараем догодина и там да се формират български паралелки. Да не се бяхме ангажирали заедно със Стойков, с директора, преподавателите и родителите, и в Босилеград нямаше да има паралелки, нито в първи, нито в пети клас. Благодарим на всички, а особено на родителите. Успяхме чрез разговори да убедим родителите и те си записаха децата в българските паралелки, за разлика от някои хора от България, които в Димитровград предлагаха лап топове, екскурзии и други неща, обаче не успяха. Не се купуват нашето малцинство и нашите корени. Не работим за нашите джобове, а работим за доброто на Националния съвет и за доброто на всички сънародници, където и да живеят в Сърбия, в четрите области, които са в компетенция на съвета.
Искам да изтъкна, че когато заедно със Стефан Стойков и със Страшко Апостолов бяхме в София при премиера Бойко Борисов, той ни каза, че България ще ни помага, но за други въпроси да се обръщаме към Белград, понеже ние живеем в Сърбия. Искаме да няма граници понеже ние сме едно. Уважаваме българските си корени и майка България, но живеем в Сърбия и си я обичаме, понеже тя ни е дала възможност да живеем тук, да създаваме семейства, да работим и да вървим напред.
Много е важно да кажа, че сегашните избори потвърдиха, че ние от Босилеград и от Димитровград можем сплотени да вървим напред. Противоречията ни отпреди 4 години вече ги няма. Тези, които не участваха в изборите, се изплашиха или не искаха да слушат нарежданията на някои дипломати. Обаче нас това не ни засяга.
Благодарение на държавата Сърбия и на институциите й, сега вече имаме и двуезични документи – актове за раждане, за сключен граждански брак и др. Има още неща, които трябва да направим. В момента се реализира проект заедно с ЕС, в рамките на който през следващите няколко месеца в Босилеградска община ще бъдат сложени над 150 табели с двуезични названия на населени места, улици и други. Вече са подготвени два нови проекта, които също ще бъдат реализирани в бъдеще. Ние действаме и не критикуваме безпричинно. Националният съвет заедно с общините Босилеград и Димитровград може да даде голям принос в това тежко време, но искам да подчертая, че имаме голямо предимство отколкото преди, понеже сме разбрани от държавата Сърбия. Благодарим на всички, които досега са ни подкрепяли.
Бих подчертал, че без оглед на това, че на нашата листа има само трима членове от Димитровград, ние заедно ще работим. Тези които ни критикуват, ще трябва да докажат, че това не го правят за своите джобове, а за добро на малцинството, а тези, които искат да ни подкрепят, с тях заедно ще вървим напред.

Изказване на
новоизбрания
председател на
Националния съвет Стефан Стойков:

Благодаря на всички, които са се вписали в отделния избирателен списък на българското национално малцинство в Сърбия, които са над 18 хиляди души, а аз мисля, че ни има много повече. Благодаря на всички, които участваха в изборите, както и на всички, които подкрепиха нашата листа „Това сме ние – Владимир Захариев”. Специална благодарност изказвам към водача на нашата листа и кмет на Община Босилеград Владимир Захариев, който ме предложи за този пост, което за мен представлява голяма чест. Искам да благодаря и на всички членове на НС, които подкрепиха моята кандидатура, както и на всички сънародници в Сърбия. Надявам се, че ще оправдая вашето доверие.
Първото, което ще трябва да направя като председател на Националния съвет на българското национално малцинство в Сърбия е да си подам оставка на досегашния пост заместник-кмет на Община Босилеград, понеже според новия Закон за националните малцинства не мога едновременно да заемам тези постове. Поста председател на НС ще изпълнявам без да получавам принадлежности и по този начин ще спестя средства на бюджета на НС, който, както знаете, възлиза на 7,7 милиона динара.
Както и досега НС ще бъде открит за разговори и договори с всички добронамерни хора и сдружения, които желаят добро на малцинството. В самото начало искам да подчертая, че ние не сме българи по професия, каквито са някои наши сънародници, а българи, които живеят и работат в Сърбия, съгласно конституцията и законите на Р Сърбия. Който това не го разбира, въобще не може да говори и да работи с нас.
Смятам, че трябва да си знаем историята и да я уважаваме, но смятам, че историята трябва да оставим на историците и да се обърнем към бъдещето, понеже сме свидетели, че най-важните неща за нас не са създадени нито в Белград, нито в София, а знаем, че заради неразумни политики са страдали много хора. Нека някои хора и организации да преразгледат своите дейности и становища. Ние живеем в 21 век и трябва да се застъпваме за повишаване на жизнения стандарт и за подобряване на условията за осъществяване на правата на българското национално малцинство в четрите области, които са в компетенция на Националния съвет – образование, култура, информиране и служебна уптреба на езика и писмото. Трябва да се постараем да впишем още българи в отделния избирателен списък. Доколкото вместо досегашните 18 хиляди, станем 25, 35, или 50 хиляди, тогава още повече ще ни уважават!
Искам да кажа, че още през първите дни на Новата година ще изпратим писмо до президента и премиера на Република България, г-н Румен Радев и Бойко Борисов, в които ще ги запознаем с постиженията на НС и проблемите на българското национално малцинство в Сърбия. Това писмо заедно ще подпишем с кметовете на Босилеград и Димитровград, Владимир Захарив и д-р Владица Димитров, защото ние сме официалните представители на българското национално малцинство в Сърбия, а не някои неправителствени организации и партии. Съдържанието на това писмо ще бъде публикувано в „Ново Братство” и в дриги медии, а копие от писмото ще бъде предоставено и на Посолството на Република България в Белград.
Същевременно ще отправим писмо и до премиерката на Република Сърбия Ана Бърнабич, в което отново ще поискаме съдействие за решаването на проблемите на „старо” „Братство”, както и изнамирането на начин за стабилно финансиране на „Ново Братство”. В писмото до премиерката ще задам и въпроса защо само „Ново Братство” не получи финансова помощ от държавата, която са получили всички малцинствени медии, сред които и такива, регистрирани само преди една година, а „Ново Братство” съществува вече 60 години. Кой е направил тази грешка, кой изготви списъка и изостави „Ново Братство”? Искам да подчертая, че Националният съвет миналата година отправи редица писма и задвижи инциативи, които ще възобновим в началото на следващата година. Това са: отъкриване на паметници на Христо Ботев и Св. Св. Кирил и Методий в Босилеград, изготвяне на притурка от 30% от учебния материал по българска история, география, изобразително изкуство и музика към преведените учебници от сръбски език, откриване на гранични пунктове при село Петачинци Димитровградко и при село Извор Босилеградско.
Свободно мога да кажа, че предишният състав на Националниоя съвет начело с Владимир Захариев постигна исторически успехи във всичките четири области в компетенция на съвета. Благодарение на плана за действие по 23 глава и договора между Захариев и тогавашния премиер на Р Сърбия Александър Вучич, още на първата им среща на заседанието на Републиканския национален съвет на националните малцинства, през изтеклите 4 години бяха направени редица положителни неща в сферата на образованието, информирането, културата и служебната употреба на езика и писмото.
В сферата на образованието за първи път след 30 години успяхме да преведем учебниците за основното училище и след почти 60 години за гимназията. Подписахме меморандум с Министерството на образованието на Р Сърбия и с Института за учебници в Белград за превод на учебници от 1 до 8 клас в основното училище с изключение на музика и изобразително изкуство. Приоритет на новия състав на съвета ще бъде да подпише меморандум за превод на учебниците за средни училища и за липсващите по изобразително изкуство и музика и заедно с Министерството на образованието на Република България да изготвим необходимите притурки от 30% за учебниците по история, география, музика и изобразително изкуство. Също така НС ще продължи да организира състезания по български език, а както предвести предишният председател Захариев, съвета ще награждава трите първокласирани състезатели на Републиканското състезание по български език с парични награди от 5 до 10 хиляди динари. Наградите на най-успешните ученици ще бъдат връчвани на 3 март по повод Деня на Националния съвет.
Искам да посоча, че с помощта на общината, разговорите с директорите, учителите и родителите, в основното училище в Босилеград успяхме да открием паралелки във всички класове (с изключение на 3 клас) в основното училище в Босилеград. Ще се ангажираме и ще положим усилия от следващата учебна година да открием паралелки на български език в 1 и 5 клас в основното училище в Димитровград. Не искаме това да го правим на сила, а чрез разговор да мотивираме родителите и учениците и да им обезпечим необходими условия за това.
По време на мандата ми ще се старая да възстановим първоначалното название на босилеградската гимназия „Княгиня Мария Луиза”.
Що се отнася до информирането искам да посоча, че НС в предишния си мандат формира Нова радиотелевизия Босилеград и „Ново Братство”, за чиито дейности Община Босилеград в бюджета си за следващата година е запланувала 9,3 милиона динара. Надяваме се, че и Община Димитровград ще отпусне определени средства за тази цел. Ще положим усилия да осигурим стабилно финансиране на „Ново Братство” и да намерим начин за решаване на проблемите с дълговете на „старо” „Братство”, което догодина отбелязва 60-годишния си юбилей. Искам да посоча, че съществуват и други медии на български език, които се финансират чрез проекти при Министерството на културата и информирането на Република Сърбия, за които НС дава съгласие. Особено важно е да кажа и това, че от бюджета на Автономна покрайнина Войводина се финансира по една печатна медия на всяко малцинство, което живее в тази част на републиката.
Що се касае до прозрачността на работата на съвета, бих посочил, че НС има собствен сайт, от който можете да се информирате за дейностите му.
В областта на служебната употреба на езика и писмото мога да кажа, че по време на мандата на предишния състав на Националния съвет в босилеградска община е създадена възможност да се получават двуезични документи в общината, полицията, съда, Здравния дом, училищата и в други общински и държавни инститции. По иск на гражданите вече се издават двуезични актове за раждане, за сключен граждански брак, удостоверения за гражданство, за съдимост и др. В Босилеградска община е в ход и реализацията на проекта, финаниран от Съвета на Европа за поставяне на двуезични табели с названия на населени места, улици и институции. Ще положим усилия тези неща да се реализират и в другите общини в Сърбия, в които живее българска общност.
Когато става дума за сферата на културата, важно е да подчертая, че НС със съдействието на общините отбелязва всички значими дати от българската култура и история. Бих изтъкнал, че и в Босилеград и в Цариброд се организират театрални представления, фестивали, изложби и други мероприятия, с цел опазване на културната идентичност на българите в Сърбия. Доколкото има средства и през следващата година НС ще отдели средства за реализация на проекти от областта на културата, в който ще могат да кандидатстват ведомства и неправителствени организации. НС отделя средства и за финансиране на мероприятия от особено значение на българското национално малцинство. Ще се ангажираме и да увеличим книжния фонд на български език в библиотеките в Босилеград и Цариброд.
Изказванието си ще приключа с лозунга от нашия предизборен плакат „Българите от Босилеград и Димитровград и от другите части на Сърбия – можем заедно” – ще работим заедно и ще го докажем. Първата крачка вече е направена с договора на кметовете на двете общини д-р Владица Димитров и Владимир Захариев за сформиране на единствена листа за участие на изборите. Нашето единство се потвърждава и от договорите за избор на зам.-председатели, членове на Изпълнителния съвет и на всички комисии при НС. Надявам се по същия начин да продължим и занапред. Както е казал великият български и балкански герой Васил Левски „Дела, а не думи”.
От свое лично име и от името на Националния съвет на българското национално малцинство в Сърбия, на всички граждани на Босилеград и Цариброд, както и на всички наши сънародници, където и да живеят в Р Сърбия, честитя Новогодишните и Коледни празници с пожелания за мир, крепко здраве, много любов и щастие.

Д-р Ангел Йосифов:

– Искам да кажа, че ние винаги трябва да говорим истината, която, когато се чуе, може да бъде болезнена и за този, който я казва, но и за този, който я слуша. Нужно е да говорим истината заради достойнството на българското малцинство и да съхраним това достойнство. Съвместната работа на Босилеград и Цариброд дава много повече сила на всички българи, където и да живеят на територията на Сърбия. В Сърбия има много повече българи отколкото са вписани в отделния избирателен списък, но трябва да се декларират. Трябва да извлечем добра поука от изборите и не само да критикуваме. Четвъртия съвет виждам като съвет, който ще направи повече от всички останли.
Не може Цариброд да се обединява срещу Босилеград, нито Босилеград срещу Цариброд. Трябва да се обединим и да вървим заедно напред. И така ще го направим.

Коментирай първи

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.


*