Представени резултатите от проекта за дигитализация на културното наследство

Център за култура „Босилеград”

* Дигитализирани са всички ”Братства” за периода от 1959 до 1970 г.

По повод завършването на проекта „Формиране на дигитален център и дигитализация на материалите на асоцираните ведомства” Центърът за култура „Босилеград” организира пресконференция в тържествената зала на Културния дом, на която представи постигнатите резултати.
Проектът е финансиран по Програмата на Министерството за културата и информирането на Република Сърбия, под название „Дигитализация на културното наследство и съвременното творчество в Република Сърбия през 2018 г.”. Стойността на проекта е 667 722 динара, от които 500 хляди осигури Министерството на културата и информирането, 133 544,40 динара – Община Босилеград и 34 177,60 динара – Центърът за култура „Босилеград”.
– Средствата използвахме за закупуване на съвременна техника за дигитален център, с което са създадени необходими условия за дигитализация на вестници, списания, книги, стари документи и други материали, а всичко с цел съхраняване на културното наследство на Босилеградско за бъдещите поколения, които с помощта на съвременните информационни технологии ще имат достъп до тях. Дигиталният център е оборудван с професионален скенер, компютър със специализиран софтуер и професионален цифров фотоапарат. Поместен е в Културния дом, а финансовите средства за уреждането на помещенията осигури общината, която ни оказа подкрепа и съдействие при кандидатстването, както и за самата реализация на проекта, изтъкна директорът на Центъра за култура и ръководител на проекта Воислав Божилов.
Той посочи, че вече е извършена дигитализация на всички издания на вестник ”Братство” за периода от 1959 до 1970 г. и са поставени на инернет сайта на Центъра за култура. Подробна информация за самия процес на дигитализацията на изданията на „Братство” представи Горан Миланов, който е член на екипа по проекта заедно с директора Божилов и Любен Григоров. На пресконференцията бе подчертано, че това е само първа фаза от проекта, с чиято цялостна реализация се планира да бъде извършена дигитализация на всички екземпляри на в-к „Братство”, както и на книги, списания, стари документи и други материали от Босилеградско.
– Във втората фаза от проекта планираме да изработим софтуер и отделен сайт, който ще съдържа дигитализираните издания. Вече изготвихме проекторешение за втората фаза, за чиято реализация ще са ни необходими около 2,7 милиона динара и за тези средства ще кандидатстваме отново пред министерството, както и пред други институции и фондове, каза Божилов.
Заместник-кметът на Община Босилеград Стефан Стойков, който присъства на пресконференцията, заяви, че общината ще продължи да подкрепя и да оказва помощ на Центъра за култура и при реализацията на втората част от проекта, който е от изключително значение за опазване на богатото ни културно наследство.
Освен Община Босилеград при кандидатстването пред Министерството на културата и информирането писма за подкрепа на проекта изпратиха Основното училище „Георги Димитров”, Издателство „Ново Братство” от Ниш и Народната библиотека „Христо Ботев” от Босилеград.

Коментирай първи

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.


*