Приети нов Статут и Правилник за работа

Първо заседание на НС на българското национално
малцинство в Сърбия

В заседателната зала в сградата на общинската администрация в Босилеград на 18 декември се проведе първото заседание на новия състав на Националния съвет на българското национално малцинство в Сърбия, на което бяха приети нов Статут и Правилник за работа на Националния съвет.
Както бе изтъкнато, тези акти са съгласувани с новия Закон за националните съвети на националните малцинства в Република Сърбия. Според новия Статут, вместо досегашните три, новият състав на НС ще има двама зам.-председатели. Съгласно напътствията от Министерството за държавно управление и местно самоуправление националните съвети трябва да съгласуват тези документи с новия закон в срок от 20 дена от деня на провеждането на учредителното си заседание.
Членовете на НС дадоха положително мнение по исканията на Град Панчево за именуване на улици в село Иваново, в което живеят голям брой жители от български произход, както и за мрежата на предучилищното ведомство и на основното училище в Димитровград.
На заседанието присъстваха само членове от Босилеград, понеже поради лошото време не дойдоха членовете на НС от Димитровград, Ниш и Враня.
Следващото засдание на Националния съвет на българското национално малцинство в Сърбия, на което трябва да бъдат избрани председател, зам.-председатели и други управляващи органи, ще се състои на 26 или 27 декември.

Коментирай първи

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.


*