Електронният факултет лидер в електротехническото образование

От древността до днес едно нещо не се е променило, а това е, че смятаме инженер за човек,  който е в състояние да приложи теоретични знания по физика, химия, математика и други науки в един реален или физически свят.
Според груби изчисления за една година в света се дипломират около 2,5 до 3 милиона инженери. Този зашеметяващ брой възпитаници е възможен благодарение на големия брой съществуващи университети, които предлагат възможност за висше образование. А именно в света има 28077 университета, от които са специфични тези с повече от  хиляда висши учебни заведения като Индия (3944), след това САЩ (3257), Китай (2208), Индонезия (2110), Бразилия (1394) и Русия (1172).
Електронният факултет към Университета в Ниш е един от лидерите в електротехническото образование, за което свидетелстват различни класации на престижните университети в света.

Освен в развитите,  инженерите са предпочитана професия и в развиващите се страни, които  инвестират много в ресурсите за подобряване на своята инфраструктура и икономическо състояние. Най-много завършилите инженери на годишно равнище са в Русия (454 436), след това в САЩ (237 826), Иран (233 695), Япония (168 214), Южна Корея (147 858), Индонезия (140 169), Украйна (130 391), Мексико (113,944), Франция (104 748) и Виетнам (100 390).
***
С инвестиция на стойност 10 милиона евро, недалеч от седалището на Електронния факултет в Ниш започна изграждането на Научно-технологичен парк. С приключването му до март 2020г. ще бъде осигурено пространство от 14 000 квадратни метра за обучение на студенти за използване на съвременни технологии.

– Факултетът по електронно инженерство в Ниш е водеща образователна и научноизследователска организация и институция със специален социален интерес, която успешно следва развитието на електротехниката и информационните и комуникационни технологии в света на компютърните технологии, заяви пред „Ново Братство“ проф. Леонид Стоименов, зам.-декан по учебната дейност.
Според Стоименов големият брой преподавателски и извънкласни дейности, добре оборудваните лаборатории и обществени помещения, видните преподавателски кадри са само част от аспектите, които издигат Електронния факултет по отношение на своите дуплекси в света.

Проф. д-р Леонид Стоименов е роден през 1967г. в Босилеград. Завършил е Босилеградската гимназия, след като продължава образованието си в Електронния факултет към Университета в Ниш, където се дипломира като бакалавър, магистър и доктор на науките. Женен е с едно дете. Съпругата също му е преподавател и работи  в Медицинния факултет в Ниш.
– Аз съм избрал Ниш, да се развивам тук. Вярвам в образованието, то ме вдъхновява! Имаме качествено образование, което по нищо не отстъпва на който и да е световен университет. Студентите ни са талантливи и печелят симпатиите, награди и адмирации навсякъдео по света.

– Нашият факултет дава възможност на студентите да превръщат идеите си в реалност. Всяка година популярността му расте, а с нея и конкуренцията, но това не ги притеснява. Те искат да бъдат най-добрите в своята област, да се доказват, добави Стоименов.
Професорът подчерта, че Сърбия има голяма нужда от нови инженери и че Електронният факултет е готов да помогне в това отношение, поради което ежегодно увеличава броя на студентите.
На въпрос върху какво да обърнат внимание бъдещите студенти ученият подчерта, че най-важното е да са сигруни,  че имат достатъчно амбиция и желание да го завършат,  защото висшето образование не е като средното училище, което биха могли да изпитат предваритено.

Коментирай първи

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.


*