Да се осигури превод на липсващите учебници и притурките по история, география, изобразително изкуство и музика

Председателят на НС Стефан Стойков на среща в Министерството на образованието

Председателят на Националния съвет на българското национално малцинство в Сърбия Стефан Стойков и председателят на Комисията по образование към НС Методи Чипев присъстваха на срещата, която в Белград организира държавният секретар в Министерството на образованието, науката и технологичното развитие Анамария Вичек. На срещата присъствали всички представители на новоизбраните национални съвети. Основни теми на разговорите били – образователната система в Република Сърбия, досегашните резултати в областта на образованието на националните малцинства, както и въпроси, свързани с подсигуряване на липсващите учебници на езиците на националните малцинства за основните училища.
Пред „Ново Братство“ Стойков заяви, че е изтъкнал отличното сътрудничество на Националния съвет на българското национално малцинство с Министерството на образованието и запознал присъстващите с дейностите на съвета и на Комисията по образование през последните 4 години.

* На срещата Стойков предоставил и трите предложения на НС, които да бъдат включени в билатералното споразумение между Сърбия и България. Това са:
– Подготовка и печатане на притурки към учебниците по история, география, изобразително изкуство и музика. Притурките да съдържат 30% от националната история на българите, националната география, изобразително изкуство и музика. За това е необходима помощ от Министерството на образованието на Р България и на други институции.
– Подписване на трайно споразумение между Министерството на образованието, Института за учебници и Националния съвет на българското национално малцинство в Сърбия за подготовка, превод и печатане на учебниците за средните училища на български език.
– Обучение на учители, които преподават на български език.

– Изказах благодарност към Министерството на образованието и към Института за учебници в Белград, които създадоха възможност за превод на всички учебници от I до VIII клас за основното училище с изключение на учебниците по изобразително изкуство и музика, както и на 6 учебника за I гимназиален клас. Същевременно поисках от министерството да осигури условия за продължение на процеса за превод на учебниците за средните училища, каза Стойков.
Той подчерта, че е поискал паралелно с превеждането на новите учебници за I и V клас за основното училище и за I клас на гимназията, които работят по нова учебна програма, да започне и подготовка на притурките към учебниците по история, география, изобразително изкуство и музика, които ще представеляват 30% от общата учебна програма по тези предмети. Притурките ще съдържат учебен материал за българската история, география, изобразително изкуство и музика.
По думите му към министерството е сформиран Център за печатане на учебници с малък тираж, който ще се грижи за печатането на учебниците по всички предмети, без оглед кой е техен издател.
– Мога да кажа, че преведените учебници са повлияли за увеличаване броя на ученици, които изцяло се учат на майчин език в Босилеград, а радва и фактът, че от началото на настоящата учебна година в Димитровград се прилага двуезично – билингвално образование, подчерта Стойков.
Председателят на НС заяви, че на срещата е поискал от министерството да осигури и превод на ученическите свидетелства, дипломи, дневници и други документи на български език.

Коментирай първи

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.


*