Триван и Димов подписаха два документа

Министрите на околната среда на Сърбия и България в Димитровград

* Министър Триван се обяви срещу строежа на ВЕЦ-ове и каза, че протестите на жителите на с. Ракита и съмишлениците им от други среди напълно разбира, тъй като всеки има право на чиста околна среда. * Димов сподели, че и България трябва да бъде консултирана във връзка с изграждането на ВЕЦ-ове в Сърбия, тъй като въпроса засяга и двете държави.

Министрът за опазване на околната среда на Сърбия Горан Триван и министърът на околната среда и водите на България Нено Димов тези дни се срещнаха в Димитровград, където подписаха два документа – Меморандум за разбиране между двете министерства и Споразумение между двете правителства за ранен обмен на информация в случай на радиационна авария.
Първият документ разгръща възможност за сътрудничество между двете министерства във връзка с различни екологични политики – чистотата на въздуха, замърсяването на околната среда, управлението с водните ресурси и др. Този меморандум замества подобния документ от 2007 година между двете страни.
Вторият документ, който подписаха министрите се отнася предимно до извънредни аварийни ситуации и задължава двете страни да си сътрудничат, като обменят мерки за защита на здравето и имуществото на населението, както и оказването на евентуална взаимна помощ. Предвид, че България има атомни централи, а Сърбия не, инициативата за подписването на документа подаде сръбската страна и по-конкретно Агенцията за радиационна авария и ядрена безопасност.
Двамата министри отговаряха и на въпроси на множеството сръбски и български журналисти. Българските представители на „четвъртата власт” настояваха да узнаят дали параметрите за измерване на замърсяването на река Драговищица в Босилеградско, които прилагат съответните сръбски органи, съвпадат с параметрите и методите, които ползва българската страна. От името на сръбската страна министър Триван заяви, че официална информация по въпроса за замърсяването на Драговищица трябва да бъде предоставена в скоро време от Министерството на селското стопанство и водите на Сърбия, тъй като водите са в компетенция на това министерство. Според информации, които понастоящем имат в Министерството за опазване на околната среда на Сърбия, не съществуват данни за повишеното замърсяване на посочената река. Триван заяви, че не стопанският субект (собствениците на мината в босилеградското село Караманица) засега работят в съотетствие със сръбските закони и, както се изрази, „не може да ги обвинява в наднормено замърсяване на реката, тъй като актуални сведения за това няма”. Оповести, че в бъдещия период ще се подсили мониторинга, съответно надзора на инспекциите по въпроса.
Министър Димов сподели, че е договорено да се сформира съвместна работна група между двете министерства, в чийто състав ще бъдат специалисти и технолози, като начело на комисията ще са зам.-министрите на двете „зелени министерства”. България, според думите на Димов, прилага методи за изчисляване на нивото на замърсяването на водите в съответствие със стандартите на ЕС и добави, че доколкото в Сърбия не се прилагат такива методи, би трябвало да се стигне до, както се изрази, „уеднаквяването на методите”. Димов сподели, че българската страна е поискала информация във връзка със заплануваните бъдещи инвестиции в мината в с. Караманица, която предизвиква замърсяването на Драговищица. Във връзка със състоянието на водите в реката, той поясни, че от сръбската страна официална информация трябва да предостави чрез Министерството на селското стопанство, тъй като в негова компетенция са водите в територията на Сърбия, а не в компетенция на Министерството за защита на околната среда. Във връзка с ВЕЦ-овете, които евентуално биха се строили в Сърбия, Димов сподели, че и във връзка с този въпрос трябва да се консултират органите в България, тъй като той засяга и двете страни, а не само Сърбия.
На пресконференцията стана дума и за протестите на неформалното сдружение (не е регистрирано официално, а е създадено чрез „Фейсбук”) „Да спасим реките на Стара планина”, застъпващо се за преустановяване изграждането на малки водноелектрически централи (ВЕЦ-ове) в Сърбия. Триван бе категоричен в отговора си, че личното му становище, както и становището на министерството, което оглавя, е, че с изграждането на ВЕЦ-овете трябва да се спре. По думите му в момента се подготвят изменения и допълнения на съответния закон, с който това становище фактически ще стане задължително. „Обмислят се само юридическите начини и формулировките при изготвянето на измененията и допълненията, след което провеждането на тази дейност (изграждането на ВЕЦ-ове) ще бъде преустановено”, каза „зеленият министър” на Сърбия и добави: „Лично аз, както и моето министерство, сме абсолютно против изграждането на ВЕЦ-ове в защитените територии, тъй като количеството енергия, която се произвежда от тях, е незначителна в сравнение с вредата, която ще се нанесе върху природата, особено ако се има предвид начина, по който досега са изграждани определени ВЕЦ-ове. Нека да припомня, че Сърбия е последната държава в региона относно богатството на наземни води”.
Триван се обяви срещу вплитането на проблема с ВЕЦ-овете в ежедневната политика. Не каза нищо лошо срещу гражданите на с. Ракита и техните съмишленици, които се противопоставят на изграждането на ВЕЦ-а в мерата на селото им. Напротив сподели следното: „Няма нито един еколигически проблем, който може да се реши за една секунда. Ние имаме задължение да осигурим на гражданите чиста околна среда. И ще направим всичко по силите ни тази среда да бъде още по-добра. Инициативата на колегата Нено Димов е точна в тази насока и заради грижата за българското национално малцинство. Ние не виждаме нито един проблем в тази ситуация. Напротив в нея виждаме начин да си сътрудничим.”
Говорейки по темата за евентуалното изграждане на ВЕЦ-ове в тази част на Сръбия, Триван особено акцентира – „тук няма реки, а потоци”, намеквайки, че тези понятия не трябва да се бъркат, съответно, че ВЕЦ-овете е предвидено да се строят на реки, а не на потоци.
Димов разкри, че на срещата не е разговаряно само за водите, съотвено реките и потоците, които от България навлизат в територията на Сърбия и обратно само в районите на Димитровградско и Босилеградско, а и в други части на граничната бразда – примерно в Тимошкия край. По думите му по време на разговорите е постигнато абсолютно съгласие, че трябва да се държи сметка за здравето на съвкупното население край сръбско-българската граница.
Журналистите научиха, че в Босилеград ще се строи пречиствателна станция. Средства за изготвяне на проектната документация на стойност 65 хиляди щатски долара общината вече е получила от една международна организация. Проблемите във връзка с евентуалното замърсяване на река Драговищица, както и други екологически проблеми в тази община, могат да решат съвместно представители на министерството, неправителствените организации, гражданите, медиите… „Вратите на министерството ни са отворени за всички. Нека да се стараем проблемите да решим със съвместни сили”, заяви категорично Триван.
Кметът на Димитровградско д-р Владица Димитров сподели, че и Димитровградска община се нуждае от изграждане на нова пречиствателна станция, тъй като старата е отпреди 30-ина години, вече не е годна и не се ползва от две години. Добави, че местното самоуправление ще търси средства най-напред за подготвяне на проектна документация за станцията, а след това и за самото изграждане на обекта. Димитров произнесе становището на местното самоуправление и във връзка с изграждането на ВЕЦ-ове в защитените зони, каквито са Парка на природата и Специалния резерват на природата „Ерма”. То според изказването му е отрицателно. Подчерта и това, че в момента е в ход подготвяне на изменение и допълнение на Градоустройствения план на общината и прокламира, че и по време на тази дейност представителите на общинската власт ще се декларират против изграждането на ВЕЦ-ове в посочените защитени територии.
Нека да отбележим, че домакин на двамата министри и членовете на делегациите им бе именно кметът Димитров и най-близките му сътрудници. Присъства и посланикът на Р България в Белград Радко Влайков.

Коментирай първи

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.


*