312 милиона динара за съфинансиране на малцинствени вестници във Войводина

Председателят на Покрайнинското правителство на Войводина Игор Мирович връчи договори за съфинансиране на вестници на езиците на националните малцинства в територията на Войводина, чиито основатели са националните съвети на националните малцинства. Средствата са в размер на 312 милиона динара, а сумата е увеличена с 12% в сравнение с предишната година.
В информацията, която е публикувана на официалния сайт на Правителството на Войводина, се посочва, че става дума за 22 списания, чиито издатели са девет издателски къщи – Мадяр Со, Хет нап, Хлас люду, Либертатеа, Руске слово, Хърватска рийеч, Буневашки информативен център, Ридне слово и Македонски информативен и издателски център.
“Информирането на езиците на националните малцинства е един от най-важните приоритети на нашето правителство. Войводина показва своята сила и решителност да се грижи за националните малцинства и за опазването на тяхната идентичност”, заявил покрайнинският премиер Мирович. „Успяхме да увеличим общата стойност на тази подкрепа до 312 милиона динара. През 2016 година, когато сформирахме правителството, подкрепата възлизаше на 264 милиона динара“, добавил той.
И докато Войводина изцяло финансира вестниците на националните малцинства, чиито основатели са националните съвети, малцинствените вестници в Централна Сърбия, чиито основатели също са националните съвети, не получават финансови средства от Републиканското правителство. Такова е положението и с нашия вестник – „Ново Братство”, чийто основател е НС на българското национално малцинство в Сърбия, Републиканското правителство не отделя средства, а медията ни се финансира единствено от бюджета на НС.

Коментирай първи

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.


*