Представители на НС на българското национално малцинство присъстваха на среща със защитника на гражданите

Създаването на нови форми и подобряването на бъдещото сътрудничество бе тема на срещата на защитника на гражданите на Република Сърбия Зоран Пашалич с представителите на всички национални съвети на националните малцинства в Сърбия. На срещата присъстваха и председателят на Националния съвет на бългаското национално малцинство в Сърбия Стефан Стойков и кметът на Община Босилеград Владимир Захариев.

На заседанието Омбудсманът Зоран Пашалич запознал присъстващите му, че настоява за изменения в Закона за защитника на гражданите, според които във всички общини в Сърбия да има местни обмудсмани, без оглед на броя на жителите в общините, тъй като според сегашния Закон общински защитници на граждани могат да имат само по-голямите местни самоуправления.
В дискусията се включил кмета Владимир Захарийев, който както заяви, е подкрепил предложението на Пашалич, обаче изтъкнал, че доколкото бъде прието това предложение, ще трябва да бъдат извършени и изменения в разпоредбите за максималния брой на заети в местните самоуправления. „В Общинската администрация в Босилеград сме готови веднага да ангажираме местен омбудсман, обаче това не ни позволяват важащите разпоредби, относно максималния брой на заети в Общинската администрация и затова предлагам, едновременно с измененията за ангажиране на местни омбудсмани да се извършат и промени в разпоредбите за максималния брой на заети в местните самоуправления”, казва Захариев.

Това е била първата среща на републиканския омбудсман Зоран Пашалич с председателите и представителите на националните съвети на националните малцинства след изборите, които се състояха на 4 ноември миналата година.
На срещата са обсъждани въпроси как и по какъв начин омбудсманът може да помогне в работата на съветите, тъй като, както бе подчертано, тази институция полага особени грижи за защита на правата на националните малцинства. Представителите на националните съвети изтъкнали, че са имали отлично сътрудничество и добър партньор в институцията на омбудсмана в защита на правата на националните малцинства. Въпреки това някои проблеми и занапред са останали нерешени, като несигурността в оцеляването на малцинствените медии, осигуряване на учебници на майчин език и непропорционалната заетост на членовете на националните малцинства в държавните институции.
Пашалич информирал присъстващите, че през последните месеци е иницирал и подписал двустранни споразумения за сътрудничество с омбудсманите от страните в региона за състоянието на човешките права и положението на техните национални малцинства в Сърбия. На срещата е договорено при следващите посещения на омбудсманите от страните в региона да присъстват и представители на националните съвети, така че омбудсманите на родната държава да чуят директно с какви проблеми се сблъсква тяхната общност, в каква посока трябва да се осъществява сътрудничеството и какво защитникът на гражданите на Република Сърбия може да направи за решавнето на проблемите.
На заседанието е прието предложението на председателя на НС на българското национално малцинство в Сърбия Стефан Стойков, следващата среща на омбудсмана с представителите на националните съвети да се проведе в Босилеград през май тази година.

Коментирай първи

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.


*