Избори за членове на Европейския парламент от Република България, 26 май 2019 г.

Посолството на Република България в Белград уведомява, че с указ № 53/19.03.2019 г. Президентът на Република България насрочи датата 26.05.2019 г. за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България.
Право да избират членове на Европейския парламент от Република България имат българските граждани, които:
– са навършили 18 години към изборния ден включително;
– не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода;
– живели са най-малко през последните три месеца в Република България или в друга държава-членка на ЕС;
„Живял най-малко през последните три месеца в Република България или в друга държава-членка на ЕС“ е български гражданин, който има адресна регистрация по постоянен адрес и по настоящ адрес на територията на Република България или в друга държава-членка на ЕС, най-малко 60 дни от последните три месеца към датата на произвеждане на изборите.
Всеки български гражданин в Сърбия, който има право като отговаря на посочените по-горе изисквания и желае да гласува за членове на Европейския парламент от Република България, може да подаде заявление в срок до 30.04.2019 г. /електронно или на хартиен носител/.
Заявлението маже да се подаде на хартиен носител – по образец / Приложение № 21-ЕП, налично на https://www.cik.bg/bg/ep2019/documents/. Писменото заявление следва да бъде подписано саморъчно и подадено лично или изпратено по пощата чрез писмо до Посолството на Република България в Белград или Генералното консулство на Република България в Ниш в посочения срок. В едно писмо може да има повече от едно заявление. Във всяко заявление може да бъде вписано само едно лице. Изпратените чрез куриерска услуга заявления се считат за изпратени „по пощата чрез писмо“. Изпратените по електронна поща сканирани заявления не се считат за изпратени „по пощата чрез писмо“.
Заявлението може да се подаде и електронно – на интернет страницата на Централната избирателна комисия на Република България /https://www.cik.bg//.
Централната избирателна комисия на Република България извършва проверка на данните в писмените заявления.
Подробна информация може да бъде намерена също на адрес https://www.cik.bg/bg/decisions/15/2019-03-27.

Посолството/Консулската служба на Република България в Република Сърбия

Коментирай първи

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.


*