„НОВО БРАТСТВО” ЩЕ ПОЛУЧИ 721 681 ДИНАРА ЗА ПРОЕКТА „ИЗПОЛЗВАЙ МОСТА“

Министерството на държавната администрация и местното самоуправление на Република Сърбия ще отпусне 721 681 динара на Издaтелелство „Ново Братство” за реализация на проекта „Използвай моста“, въз основа на конкурса за разпределяне на средства от бюджетния фонд за националните малцинства за финансиране на проекти от областта на културата през 2019 г.

Освен „Ново Братство“ сред получилите средства за реализация на такъв вид проекти от българското национално малцинство е и Гражданското сдружение „Екип за развитие и интеграция” от Враня, което е подкрепено с 300 000 динара за проекта „Културното наследство на българското национално малцинство като изключителна ценност в Южна Сърбия”. От бюджетния фонд тази година ще бъдат финансирани още няколко проекта, които имат за цел опазване на културата на някои национални малцинства, сред които е и нашето. От общо 372-та подадени проекта Комисията за разпределяне на средства от бюджетния фонд е взела решение да бъдат отпуснати средства за реализацията на 91. Условията от конкурса не са изпълнявали 21 проект, докато 159 са оценени с по-малко от 180 точки, колкото са били необходими за отпускането на средства. Списъка с оценките и класацията на проектите е публикуван на официалния сайт на Министерството на държавната администрация и местното самоуправление на Република Сърбия. Тази година за реализацията на проекти от областта на културата на националните малцинства в Сърбия в бюджетния фонд на Министерството на държавната администрация и местното самоуправление са определени 30 милиона динара, а конкурса бе обявен на 9 май т.г.

Коментирай първи

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.


*