СТЕФАН СТОЙКОВ УЧАСТВА В ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ СЪВЕТИ С ОМБУДСМАНА ЗОРАН ПАШАЛИЧ

Председателят на Националния съвет на българското национално малцинство в Сърбия Стефан Стойков взе участие в заседанието за третото тримесечие на представителите на националните съвети на националните малцинства в Сърбия с омбудсмана Зоран Пашалич.

Представителите на националните съвети имали възможност да запознаят омбудсмана с проблемите, пред които са изправени националните малцинства, и да поискат помощ и съдействие за тяхното решаване. Председателят на нашия НС Стефан Стойков заяви, че в изказванието си е запознал омбудсмана и присъстващите с резултатите и постиженията на Националния съвет на българското национално малцинство и с проблемите, с които се срещат нашите сънародници в упражняването на правата им в областта на образованието, културата, информирането и служебната употреба на езика и писмото. „В речта си особено потенцирах проблема на (старо) „Братство”, както и решаването на отделни случаи, за които някои наши сънародници са се обърнали за помощ към Националния съвет.“ Стойков изтъкна, че е изказал благодарност към омбудсмана Зоран Пашалич и сътрудничките му Драгана Вуйков и Даяна Майданац, които, както посочи, винаги проявяват готовност и оказват помощ на нашия НС при разрешаване на проблемите, свързани с нарушаването на правата на нашите сънародници в Сърбия. Както предадоха медиите, омбудсманът Зоран Пашалич заявил след срещата, че положението на малцинствата в Сърбия общо взето е добро, а че малцинствата най-често се оплакват от упражняването на правото да използват майчиния си език и писмото, както и правото на образование. „Част от проблемите успяхме да разрешим, а някои са в процеса на решаването им, но това са нашите дейности. Позицията на малцинствата по отношение на законодателството е добра», казал Пашалич по време на срещата. «Винаги, когато представители на националните малцинства се оплачат до нас, ние подхождаме към този въпрос изключително сериозно и в повечето случаи го решаваме доста бързо», изтъкнал Пашалич. Той посочил и примера на пътните документи на Република Сърбия, когато по искане на представители на национални малцинства, названието „сръбско гражданство“ е променено в „гражданство на Република Сърбия“. По време на визитата си в Нови Пазар омбудсманът имал срещи и с граждани, които имали нужда да им се помогне при решаването на определени проблеми. Заседанието на представителите на националните съвети на националните малцинства в Сърбия с омбудсмана Зоран Пашалич за първото тримесечие от годината се състоя в Белград, следващото (за второто тримесечие) се проведе през май в Босилеград, когато домакин беше Националният съвет на българското национално малцинство, а заседанието за четвъртото тримесечие ще се състои в Суботица в края на годината.

П.Л.Р.

Коментирай първи

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.


*