Ребаланс, Общински обществен защитник, стопанисване на бюджета…

За някои решения на Общинския съвет в Цариброд от 33-ата му сесия

dav

Общинският съвет в Цариброд на 33-ата си сесия разисква куп въпроси, а количеството на материалите за сесията можаха да се определят не само в страници, но и в килограми.В тази статия накратко, а може би и по малко неконвенционален начин на журналистическо изказване при списване на такива видове статии, ще обърнем внимание на определени точки от дневния ред, съответно въпроси, за които преценихме, че са значителни за общата информираност на гражданите на Царибродско

Приет е отчетът за стопанисването на бюджета през първите шест месеца на настоящата година. Както вече е известно, общинските съвети имат законно задължение да анализират и вземат съответен документ за реализирането на бюджета през първата половина на годината. Сведенията, залегнали в материала за тази точка от дневния ред, сочат, че през първата половина на годината (от 1 януари до 30 юни) приходната част на бюджета е осъществена с 31, 56 на сто, а разходната с 28, 81 процента. И двете части на бюджета с Решението за общинския бюджет за тази година възлизаха на малко над 762, 1 милиона динара. Първият ребаланс на бюджета от началото на годината също бе една от точките в дневния ред на 33-ата сесия на общинския парламент. Получи зелена улица от съветниците, като вдигнаха ръка приходната и разходната части на първоначално запланувания бюджет да се увеличат на малко над 777, 7 милиона динара. Естествено, извръшени са промени и в едната, и в другата част на бюджета. В приходната част са установени допълнителни приходи. Първото впечатление при беглото разглеждане на разходната част на бюджета след ребаланса му е това, че ползващите бюджетните средства ведомства ще се сдобият с повече средства от първоначално предвидените, което в крайна сметка е и логично. Решение за Общински обществен защитник (сръб. правобранилаштво) Посоченото решение е взето с обоснование, че това налагат съответни закони. Решение за Общински обществен защитник Царибродският общински съвет бе взел още през 2014 година, но предвид многобройните промени в Закона за местните самоуправления, новия Статут на Община Цариброд и Решението за организиране на общинската управа на Община Цариброд, се е стигнало до извода, че е по-рационално да се вземе ново Решение за общински обществен защитник, отколкото да се „ремонтира” старото. Посоченото решение има 23-ма членове. Нека да наблегнем на някои негови разпоредби, не споменявайки конкретните членове, в които те са залегнали: Общинският обществен защитник ще представлява орган на Община Цариброд, който извършва дейности, свързани с юридическата защита на имуществените права и интереси на общината; средства за работата на този орган ще бъдат обезпечени в общинския бюджет; седалището на Общинския обществен защитник ще е в сградата на общината; разходите при вършенето на дейността му в съдилищата, органите на управителната власт и други компетентни органи, на Общинския обществен защитник ще се зачитат в унисон с правилата, отнасящи се до награждаването и наваксването на разходите за дейността на адвокатите; приходите, които осъществи Общинският обществен защитник, като защитава общинските имуществени права и интереси, ще представляват приход в бюджета на Община Цариброд… Въпроса, който може би в настоящия момент интересува много хора, е: Кой човек ще бъде избран за Общински обществен защитник? Отговорът на този въпрос засега е: Не се знае! Много председатели, зам.-председатели и членове на отделни съвети и комисии към Общинския съвет по време на 33-ата сесия бяха променени. Разбира се, отделни представители на тези съвещателни органи на Общинския съвет запазиха местата си, докато отделни бяха заместени, поради различни причини. Нека да отбележим само това, което при прелистването на материалите, отнасящи се до съветите и комисиите, ни впечатли. Става дума за Комисията за равнопоставеността на половете, който досега имаше седем членове и всички те бяха представители на по-нежния пол, докато в новия състав на комисията в компанията на шест жени е и един мъж. Става дума за Далибор Глигоров, ръководител на местното КХД „Цариброд”. Нека да му пожелаем (и поръчам) в комисията енергично да защитава правата на мъжкия пол, макар че знаем, че задачата му изобщо няма да е лесна!

Б. Димитров

Коментирай първи

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.


*