XXIII редовно заседание на местния парламент в Босилеград

На 23-ото редовно заседание на местния парламент в Босилеград съветниците упълномощиха кмета Владимир Захариев да защитава интересите на общината пред Стопанския съд. В образложението на решението се изтъква, че в общинските администрации, в които не съществува обществен правозащитник, сред които е и нашата община, интересите на общините пред Стопанския съд защитават кметовете въз основа на дадено пълномощно от страна на местните парламенти.

На заседанието бе прието и решение за формиране на служба за оказване на безплатна правна помощ на гражданите, която съгласно Закона за местно самоуправление ще работи в рамките на общинската администрация. Общинските съветници приеха и решение за професионално дообучаване на служителите в общинската администрация. На заседанието бяха освободени двама членове на Управителния съвет на предучилищното заведение „Детска радост”, предложени от страна на родителите, и на тяхно място бяха назначени нови членове, чиито деца понастоящем ползват услугите на ведомството. В рамките на точката „въпроси и предложения” кметът Владимир Захариев запозна присъстващите с дейностите, които общината е реализирала през изтеклия период асфалтиране на улиците в индустриалната зона и асфалтиране на отсечките на регионалните пътища към Горна Любата и Голеш, реализация на проекта „Родавода”, доизграждане на спортната зала, продължаване на изграждането на кея на Драговищица и др. В изказванието си Захариев благодари на всички републикански и общински институции и граждани, участвали в потушаването на пожарите, които неодавна бушуваха на територията на босилеградска община. И този път заседанието на Общинската скупщина в Босилеград беше пряко предвано по Нова Радио-телевизия Босилеград.

П.Л.Р.

Коментирай първи

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.


*