Приет бюджетът на община Цариброд за 2020 г.

dav

Съветниците в Общинския съвет в Цариброд приеха най-важния акт, който се взима на годишно ниво – бюджета за следващата година. Приходната и разходната му части възлизат на 797 милиона динара. Обоснования, защо решението за бюджета в предложения вид трябва да се приеме, дадоха кметът д-р Владица Димитров и заместникът му Зоран Геров. Според изказванията им бюджетът ще е: „уравновесен, социален, развоен, отговорен, програмен…”

От добре изготвения, обемист и пълен с таблично представени данни материял, отнасящ се до проекторешението за бюджет 2020, се вижда, че общинската власт очаква следващата година в него да се влеят от: данъка върху доходите, печалбите и капиталните печалби (120, 15 милиона динара), данъка върху имуществото (43, 37), данъка върху имоти и услуги (5, 9), други данъци (12, 5), трансферни средства от други нива на властта (150, 92), приходите от имуществото (282, 38), приходите от продажбата на имоти и услуги (24, 21), глоби и превзети имуществени ползи (13, 4), смесени и неопределени доходи (9, 1), доходи от продажба на недвижими имоти (55), доходи от продажба на движими имоти (3) и приходи от продажба на площи (60). Как средствата ще бъдат изразхдовани вероятно най-добре може да се види от изготвената Програмна структура на разходите за 2020 година (17-те програми за разпределянето на разходите по този начин са определени от Постоянната конференция на градовете и общините), която в цифри и проценти изглежда така: за пребиваване (сръб. становање), урбанизъм и просторно планиране 37 милиона динара, (съответно 4, 64 % от общия бюджет), комунални дейности 47, 4 (5, 95 %), местно икономическо развитие 27, 55 (3, 46 %), развитие на туризма 4, 2 (0, 51 %), селско стопанство и селски туризъм – 9 (1, 13 %), защита на околната среда – 22, 82 (2, 86 %), организиране на транспорта и пътната инфраструктура – 65, 5 (8, 21 %), предучилищно възпитание и образование – 57, 26 (7, 18 %), основно образование и възпитание – 16, 92 (2, 12 %), средно възпитание и образование – 10, 63 (1, 39 %), социална и детска защита – 74, 77 (9, 38%), здравна защита – 7, 37 (0, 92%), развитието на културата и информирането – 67, 95 (8, 52 %), развитието на спорта и младежта – 108, 79 (13, 65 %), общите услуги на местното самоуправление – 202, 31 (25, 38 %), политическата система на местното самоуправление – 37, 5 (4, 70 %), енергийна ефективност и възобновяемите източници на енергия – 0 (0%) Нека да отбележим, че на сесията на ОС не присъстваха представителите на политическата коалиция „Съюз за Сърбия”. Освен представителите на упралвяващата коалиция, присъстваха и съветници от Демократичната партия на българите, които гласуваха да се приеме предложения проект за бюджет 2020.

Б. Д.

Коментирай първи

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.


*