Заповед на ОЩ в Цариброд от 29 март

Общинският щаб за извънредни ситуации в Цариброд на 29 март издаде поредна Заповед, съдържаща четири точки:

  1. Налага се на всички магазини, които продават стока на дребно в територията на община Цариброд, продажбата да организират по системата на гишета или пултове, т.е. по начин заетите в магазините да донасят артикулите на купувачите, съответно да предотвратят възможността на купувачите сами да доближават до рафтовете и взимат артикулите.
  2. Задължават се магазините, които продават стока на дребно в община Цариброд, да обезпечат един зает да работи на касата, а друг зает на купувачите да доставя артикулите.
  3. Задължава се Комуналната инспекция на община Цариброд да се старае тази Заповед да се спазва.
  4. Тази Заповед встъпва в сила в деня на публикването й в Служебения лист на Община Цариброд.

Б. Д.

Коментирай първи

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.


*