Нова заповед на Общинския щаб в Цариброд

Общинският щаб за извънредни ситуации в Цариброд на 21 април издаде нова заповед, в която са залегнали мерки, целенасочени предимно към релаксирането на мерките за сигурност, установени поради пандемията.

Със заповедта се дава възможност за стартиране на зеления пазар (само за продажба на зеленчуци, плове и цветя), но само чрез уличните сергии, които са собственост на Община Цариброд. Предлагащите тези продукти трябва да спазват всички защитни мерки (да носят предпазни маски, ръкавици и да бъдат достъпни дезинфектанти, както за тях, така и за купувачите). Продавачите могат да ползват и собствени сергии на мястото в града, известно с названието „Кантон”, на ъгъла на улиците „Нишава” и „Балканска”, както и на улицата пред оградата на някогашната управителна сграда на предприятието ГИД на улица „Балканска”. Купувачите не трябва да докосват предложените продукти на сергиите.

Предприятието „Комуналац” ще има задачата да се грижи за сигурността на сергиите, които са собственост на местното самоуправление, както и да дезинфектира всички сергии всеки работен ден след като приключи ползването им.

Градският пазар, в който се предлагат стоки от най-различен вид, ще бъде закрит през цялото време на извънредното положение.

Що се отнася до магазините, в тях занапред ще може да влезе само купувач, който носи предпазна маска. Всички заети в магазина трябва да носят предпазни маски и ръкавици. Продажбата на зеленчуци и плодове ще бъде организирана по начина купувачите да не докосват продуктите. На подходящо място в магазина, което ясно се вижда, както и до касата, трябва да има дезинфектанти, които да са достъпни и на продавачите, и на купувачите. Максимално един купувач трябва да е на 10 м2 свободно пространство в магазина. Когато става дума за свободно пространство в магазина, мисли се само на пространството, в което могат да се движат купувачите, но не и рафтовете със стоки, съответно не на общата площ на магазина.

За спазване на разпоредбите от заповедта ще се грижи Комуналната инспекция на Община Цариброд.

Б. Д.

Коментирай първи

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.


*