Семинар за равенство между половете на Министерството на човешките и малцинствени права и обществен диалог на Р Сърбия

 Участваха председателят и зам.председателят на Националния съвет

 Председателят и зам.-председателят на Националния съвет на българското национално малцинство Стефан Стойков и Страшко Апостолов участваха в семинара „Равноправно, женската сила на промените“, който Министерството на човешките и малцинствените права и обществен диалог организира в Аранджеловац.

В семинара взели участие представители на 22 национални съвета. Принципа на равенство между половете в различни сфери на обществото и държавата обхваща много повече от увеличаване на участието на жените в процесите на вземане на решения, каза министърката на човешките и малцинствени права и обществен диалог Гордана Чомич, предава официалният сайт на министерството.

„Интегрирането на принципа на равенство между половете в различни сфери на обществото и държавата обхваща много повече от увеличаване на участието на жените в процесите на вземане на решения“, каза Чомич. Равенството между половете трябва да се прилага при вземането на решения, изготвянето на средносрочните планове, бюджетните програми, институционалните структури и процедури, но също така и за опита, знанията и интересите на жените и мъжете при разработването на политики, планирането и вземането на решения.

Предсеателят на нашия НС Стефан Стойков заяви, че организирането на такива семинари е от голямо значение за подобряване на зачитането на принципите на равенството между половете в процеса на планиране и вземане на решения в органите на Националния съвет и в обществото като цяло. „Ще се опитаме да предадем натрупания опит от семинара в нашия Национален съвет, за да подобрим и гарантираме последователно зачитане на принципите на равенството между половете”, изтъкна той.

П.Л.Р.

Коментирай първи

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.


*