На 1 ноември България отбелязва Деня на народните будители

Будителите и днес бият камбаната и зоват за събуждане и поемане на новия път на човешкото съзнание и живот

Първи ноември е денят, в който българите по цял свят отдават почит на делото на книжовниците, просветителите, борците за национално освобождение, съхранили през вековете духовните ценности на нацията и нейния морал.

Като се върнем назад в миналото, в историята е имало много трудни и лоши времена, именно тогава са се появявали будителите, които са събуждали хората, събуждали техните души, за да се сетят, че те са отговорни за своето настояще и бъдеще. Днес, като че ли повече от всякога имаме нужда от будители, защото живеем в крайни времена, когато борбата между доброто и злото е взела своята пределна точка. А такива има и те започват да светят все по-силно. Тези хора бият камбаната и зоват за събуждане и поемане на новия път на човешкото съзнание и живот.

Празникът на народните будители ни е толкова нужен в мрака на бездуховността и безчовечността, и като че ли ни дава порция надежда, че страхът, също има свой страх и това е любовта, която макар и трудно надупчва тъмнината. Отдаваме почит към будителите на нашето минало, които ни служат за стожери и пример, как родолюбието и любовта към другия, вземат превес над егото.

Нека отново си припомним кои са народните будители. Свети Кирил и свети Методий, Паисий Хилендарски, Петър Берон, братя Миладинови, Петко Славейков, Захари Стоянов, Васил Левски, Христо Ботев, Иван Вазов и още много българи. Те са помогнали на народа да се събуди от мрака и незнанието. В годините на робство и безправие, те са отваряли очите на българите за светлината на буквите и знанието, за славното минало.

Народните будители са светъл пример за нас. Те са ни завещали своята смелост и честност, своята дълбока любов към отечеството. Денят на народните будители възниква в трудното време на духовна разруха след Първата световна война. В такъв момент българите избират опита на своето общество. Те се вглеждат към най-светлите имена на българското духовно минало. Търсят съприкосновение с онези, които в трудно и безперспективно време с мощта на своята мисъл са връщали равновесието и духовната стабилност на българите. Приемат 1 ноември – денят на светеца Иван Рилски, за нов, но всъщност добре познат празник. Това се случва на 13 декември 1922 година, когато 19-ото Обикновено Народно събрание приема Закон за допълнение на Закона за празниците. Предложението за тази промяна е направено от правителството на Александър Стамболийски на 31 октомври 1922 г. Инициатор на промяната е тогавашният министър на народното просвещение Стоян Омарчевски. За него и за правителството, на което принадлежи, въвеждането на новия празник се налага поради следните мотиви: „Допреди войната образованието и възпитанието в нашите училища бе насочено към едно планомерно и системно развитие всред учащата се младеж на национални и отечествени добродетели, от една страна, и на граждански и културни, от друга.

Любов и почит към старинно българското, благоговение пред дейците и строителите на нашето национално верую, старание и съревнование към доброто и хубавото, увлечение към идеалното – бяха мили, симпатични явления, които със своята същност трогваха и правеха живота приятен, съдържателен и високо осмислен. Тия добродетели, насаждани в душите на поколения в продължение на цели десетилетия, бяха разклатени от отрицателните резултати на войната, преди всичко в самото общество, а оттам – и отражението на отрицателните прояви всред учащата се младеж. Последната се увлече по всекидневното, забавителното и лекото в живота; волност, безгрижие и лекомислие обладаха душите им и лека-полека тя се отдалечи от ценното и същественото в живота и миналото. А в полумрака на това минало се откриват големите фигури на редица велики българи, които с необикновеното увлечение и с една завидна самопожертвователност са служили на своя народ; които не са пожалили ни сила, ни младост, за да положат основите на нашия културен и политически живот.

От Паисия насам до наши дни се редят светлите и лъчезарни образи на големи културно-обществени дейци, далечни и близки строители на съвременна България.“ На този ден не трябва да забравяме имената и делата на: Паисий Хилендарски – монахът, който се е превърнал в знаме на българското Възраждане с едно от най-великите дела в историята ни – създаването на писана българска история, чиято цел е да събуди искрата на патриотизма на народа, да му вдъхне самочувствие, припомняйки му славното минало, извоювано достойно от предците.

Софроний Врачански – бележит възрожденски писател, общественик, просветител, родоначалник на новобългарската литература и строител на новобългарския книжовен език. Той е и човекът направил първия препис на знаменитата „История славянобългарска“.

Васил Априлов – помогнал да се построи първото българско светско училище в родния си град Габрово. Петър Берон – авторът на „Рибния буквар“, въвел нов начин на преподаване, придал европейски вид на българското образование.

Христо Ботев – национален герой, революционер, поет и публицист, оставил след себе си велики стихотворения като „Майце си“, „Към брата си“, „На прощаване“, „Елегия“, „До моето първо либе“, „Хайдути“, „Хаджи Димитър“, „Обесването на Васил Левски“ и много други. Литературното и публицистично наследство на Ботев не е голямо по обем, но по своите художествени достойнства то бележи върха не само във възрожденската, но и изобщо в цялостното развитие на българската литература.

Димитър и Константин Миладинови – възрожденски патриоти и учители, събрали в сборници много народни песни, пословици, гатанки и обичаи.

Добри Чинтулов – човекът, създал текстовете на най-обичаните песни, които пеем и днес: „Стани, стани, юнак балкански“, „Вятър ечи, Балкан стене“, „Къде си, вярна ти, любов народна?“.

Васил Левски, чиято отдаденост и саможертва в името на свободата е най-силното човешко качество.

Любен Каравелов – български поет, писател, енциклопедист, журналист, етнограф и безспорен национален герой, допринася съществено за развитието на обществената мисъл в България през Възраждането, пише библиографски трудове, статии по българска литература, култура, лексикография, политическа история, нумизматика. Каравелов участва в националреволюционното движение като член и председател на Българския революционен централен комитет в Букурещ, Румъния, в началото на 70-те години на 19 век.

Добри Войников – писателят драматург, основал първия български театър, с което положил основите на театралното изкуство в страната, подложил на критика чуждопоклонничеството в пиесата си „Криворазбраната цивилизация“.

Неофит Рилски – първопроходник и продължител на идеята за превръщането на българското образование в светско. През 10-ти век епископ Константин пише: „Голи са народите без книги, немощни да се борят без оръжие с противника на нашите души.“ „О, будители народни, цял низ светли имена чисти, сияйни, благородни, вий сте нашите знамена най за вечни времена.“

Поклон пред всички тях!

Безспорно е, че и сред нашите съвременници има такива, които могат да се нарекат будители, нека Господ им дава сили да отстояват и защитават тези изконни ценности, завещани ни от нашите предци. А ние да вървим по пътя заедно с тях, да имаме кураж в тези трудни времена, да не прекланяме глави пред силните, които сеят чужди семена в нашата нива, изникват чужди плодове, а да защитаваме, да браним и да развивам собственото, националното, родното, за да не се срамуват предците ни от нас в деня, когато ще трябва да се срещнем очи в очи!

Подготви Д. Христова

Коментирай първи

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.


*