IX редовна сесия на Общинския парламент в Босилеград

На IX-ата си редовна сесия, която се проведе на 13 т.м. в заседатлната зала в сградата на Общинската администрация в Босилеград, местният парламент единодушно прие: Петото изменение и допълнение на бюджета на Община Босилеград за 2021 година, Решението за приемане на шестмесечен доклад за изпълнението на общинския бюджет за 2021 година, Решението за даване на съгласие за приемане на доклада за работата за второто тримесечие на 2021 година на публичните предприятия „Услуга“, Ветеринарна амбулатория „Босилеград“, „Строителни площи и пътища“ и Решението за обединения шестмесечен финансов доклад на Спортния съюз на Община Босилеград, спортните сдружения и отбори за 2021 г. Съветниците приеха и: Решението за даване на съгласие за изменение на Финансовите планове на ОУ „Георги Димитров“, Детската градина „Детска радост“, Народната библиотека „Христо Ботев“, Центъра за социални грижи, Културния център „Босилеград и “Спортния съюз на Община Босилеград“ за 2021 г.

На заседанието бе прието и Решение за уволнение и назначаване на председател на Комисията за провеждане на конкурси за избор на директори на публичните предприятия, чийто основател е Община Босилеград. Досегашната председателка на Комисията Снежана Стоилкович бе освободена от длъжността, а вместо нея е назначен Милачко Йованчов, служител в Общинската администрация. В рамките на последната точка от дневния ред Въпроси и предложения, кметът Владимир Захариев запозна присъстващите и слушателите на „Радио Босилеград”, което и този път пряко предава сесията на ОС, с всички дейности на общината в периода между двете заседания на Общинския парламент. Той посочи, че в момента се изпълняват довършителните работи върху изграждането на водопровода от Милевска планина „Рода Вода” и добави, че предстои тържествено откриване, на което се очаква да присъства министърът на земеделието, горското и водното стопанство Бранислав Недимович. С реализацията на този мащабен проект ще се осигури качествено водоснабдяване на жителите на Босилеград и на квартала „Добри Дол“, както и на тези в селата Райчиловци и Радичевци и вече няма да бъде необходимо да се вкарва вода от резервоарите в полето.

Захариев изтъкна и факта, че над 60% от жителите на общината са имунизирани, което прави Босилеградска община пример за другите. По думите му Босилеград е сред първите десет общини в Сърбия по броя на ваксинирани граждани и е лидер по броя на ваксинирани млади хора на възраст от 18 до 30 години. В Босилеградска община са имунизирани около 30% от младите, докато в републиката те са около 20%. Част от изказването на кмета бе и коментарът за неотдавана проведената кръгла маса за състоянието на водите в Босилеградско, на която беше представена студията „Екохимично състояние на водните течения в Босилеградско” на Центъра за изключителни стойности и еко-инженеринг от Института по химия, технология и металургия към Белградския университет. Захариев отрече думите казани по време на кръглата маса, че всеки ден умирали по 4-5 души и че най-голям процент на смъртност в общината бил заради онкологични заболявания. Той предостави данни, които е получил от Здравния дом, а които сочат, че от началото на 2021 г. досега са починали 77 души. Понеже Здравният център не разполага с данни за причините на смъртта на тези хора, общинското ръководство ги е потърсило и в църковните списъци, където са вписани 13 души починали от COVID 19, 13 от ракови заболявания, докато причината за смъртта на останалите са други заболявания и старост.

Говорейки за проведената кръгла маса, Микица Василов инженер по екология в Общинската администрация в Босилеград, каза, че представената студия за състоянието на водите в Босилеградска община не е довършена, което потвърждава и писмото, изпратено до босилеградското сдружение „Екобос“ от самата авторка на студията д-р Драгана Джорджевич. Василев посочи, че изказванията по време на кръглата маса са внесли страх сред местното население и че общината до десет дни ще предостави анализ на повърхностните води от района в близост до мините „Босил метал“ и „Грот“, както и от центъра на града, а за целта е нает Институтът от Нови Сад. П.Л.Р.

Коментирай първи

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.


*