Актуални теми

Стойков присъства на срещата на представители на Координацията на националните съвети с министърката Чомич

Председателят на Националния съвет на българското национално малцинство в Сърбия Стефан Стойков присъства на срещата на представителите на Координа­цията на националните съвети на наци­оналните малцинства, която се проведе в Палата на Сърбия в Белград. Министърката […]

Актуални теми

XII редовна сесия на ОС в Босилеград 

В дневния ред на XII-ата редовна сесия на местния парламент в Босилеград, която се проведе на 12 януари, бяха включени 4 точки: Проектопредложение за приемане на Плана за развитие на Община Босилеград за периода 20212030 […]

Актуални теми

Босилеград: Подготовки за откриване на дом за стари и застрашени лица

Кметът Владимир Захариев от името на общината подписа договор с Републиканската дирекция за имущество, с който официално стана собственик на обекта на старата вете­ринарна станция в квартала Магурка. С договора, който бе подписан пред нотариус […]

Актуални теми

По-добри условия за живот за братята Рангелови от село Назърица

  Община Босилеград в сътрудничество с ОУ „Георги Димитров“ и Центъра за социални дейности съдействаха братята Рангелови от село Назърица да се настанят в помещенията на училището в селото, в което няма ученици. Предва­рително в […]

Актуални теми

Асфалт като новогодишен подарък 

Преди месеци оповестиха, тези дни лека-полека привършват реализира­нето. Един от общинските ръководи­тели Жан Цоневич, който се грижи за инфаструктурните проекти и предимно пътищата, обеща на местното население чрез медиите и, ето, обещението се изпълнява. Каза […]