Босилеград: Подготовки за изборите за НС на българското национално малцинство

В Общинската администрация в Босилеград се провеждат подготовки за предстоящите избори за Национален съвет на българското национално малцинство в Сърбия, насрочени за 13 ноември. Право да гласуват на изборите за Национален съвет на българското национално малцинство в Босилеградска община имат 4 605 пълнолетни граждани, които са регистрирани в Отделния избирателен списък.

Посредством пощата тези дни на гражданите ще бъдат предоставени призовки за гласуване, в които ще бъде посочена избирателната секция, в която ще могат да гласуват на 13-и ноември. Изборния процес в общината ръководи шестчленно работно тяло, назначено от Републиканската избирателна комисия. Освен началника на Общинската администрация Миодраг Якимов в състава на този орган са и: Игор Антимов, Лиляна Анакиев, Даниел Миланов и Даниел Зарев, заети в Общинската администрация и Общинския съвет. Според регламента за провеждане на изборите за национални съвети на националните малцинства тези лица са предложени от началника на Общинската администрация.

За нашия вестник Якимов заяви, че на предстоящите избори за НС на българското национално малцинство в Босилеградска община ще бъдат открити 15 избирателни секции 2 в основното училище в града и 13 в подведомствените училища в селата в Райчиловци, Гложйе, Горна Лисина, Горно Тлъмино, Дукат, Долна Любата, Долна Лисина, Долно Тлъмино, Радичевци, Горна Ръжана, Горна Любата, Зли дол и Назърица. В тях изборите ще се контролират от секционни избирателни комисии, съставени от председател, зам.-председател, четирима членове и техни заместници, назначени от началника на Общинската администрация.

В Сърбия в Отделния избирателен списък са вписани общо 16 401 лица, числящи се към българското национално малцинство.

П.Л.Р.

Коментирай първи

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.


*