Учредителна сесия на Общинското събрание в Босилеград: Преизбрано досегашното общинско ръководство

* ВЛАДИМИР ЗАХАРИЕВ СЪС СЕДМИ ПОРЕДЕН МАНДАТ КАТО КМЕТ

Владимиров и Захариев

В новия състав на Общинското събрание кандидатската листа „Александър Вучич Босилеград утре Владимир Захариев” спечели 30 от общо 31 съветнически места, а листата „И ние можем“ един мандат.

 

На учредителната сесия на Общинското събрание в Босилеград, което се проведе на 25 юни т.г. в заседателната зала в сградата на Общинската администрация, бе избрано ново общинско ръководство, чийто мандат ще продължи 4 години.

Общинската скупщина в новия състав

Според правилника за работа на Общинското събрание учредителното заседание беше ръководено от най-стария съветник Златка Стоичкова, на която помагаха двамата най-млади съветници. След потвърждаването на мандатите им и полагането на клетва, съветниците на тайно гласуване отново избраха Славчо Владимиров за председател на събранието, който и през предишните 4 години беше начело на местния парламент. За зам.-председател на Общинското събрание бе избран Иван Йорданов от Милевци, който също и в предишния мандат оглавяваше този пост. За секретар на общинското събрание беше преизбрана Славица Стоянова.

На заседанието бяха избрани и членове на Мандатно-имунитетната комисия и на Комисията за статутни, кадрови и административни въпроси. В състава на първата комисия са: Методи Чипев – председател, и членове Миряна Димитрова, Антоанета Зарева, Роза Стоименова, Горян Миланов, Владмир Младенови Марина Васев. За председател на Комисията за статутни, кадрови и административни въпроси е избран Новица Здравков, за зам.-председател Иван Йорданов, а за член Симка Джонев.

зам.кмет. Стефан Стойков

Веднага след учредителната сесия бе проведено и второ заседание на Общинското събрание, на което с тайно гласуване бяха избрани кмет, заместник-кмет и членове на Общинския съвет. Съгласно Правилника за работа на Общинското събрание председателят на ОС Славчо Владимиров предложи Владимир Захариев за кмет на Босилеград, който с тайно гласуване бе избран единодушно. Това е седми пореден мандат на Захариев на поста кмет на Община Босилеград.

Захариев положи клетва и благодари на всички съветници за оказаното доверие. „Отбор, който печели, не се променя“, заяви кметът и съгласно Устава на общината за заместник-кмет отново предложи Стефан Стойков, а за членове на Общинския съвет Даниел Зарев, Даниел Миланов, Станислава Петракиев, Олгица Захариев и Лиляна Анакиев, които и в предишния мандат заемаха тези постове. Зам.-кметът Стойков и членовете на Общинския съвет също бяха избрани единодушно чрез тайно гласуване.

В обръщението си от трибуната кметът Владимир Захариев и зам.-кметът Стефан Стойков изказаха благодарност към съветниците за оказаната подкрепа и доверие и честитиха на новоизбораните председател и зам.-председател на ОС, както и на членовете на Общинския съвет. Те изказаха благодарност и към всички граждани на община Босилеград, взели участие в изборите, проведени на 2 юни, а особено на тези, които са подкрепили тяхната коалиционна листа „Александър Вучич Босилеград утрe Владимир Захариев”. „Резултaта, който постигна нашата листа, е изключителен, но същевременно за нас представлява и голямо задължение и отговорност. Ще продължим доброто сътрудничество с правителството на Р Сърбия и с всички министерства, с институцията на президентството на Република Сърбия, както и с всички международни организации в Р Сърбия. Надяваме се и на много по-добро сътрудничество с новото правителство на Р България”, заявиха те.  Обещаха, че ще се застъпват за привличането на нови инвестиции в нашата община в областта на здравеопазването, икономиката, пътната инфрастуктура, разширяването на водопроводната и канализационната мрежи, дигитализацията, селското стопанство, екологията, кутурата, туризма, спорта, подобряването на енергийната ефективност и производството на енергия от възобновяеми източници, но и за експлоатация на минерални суровини при строго спазване на най-високите стандати за защита на здравето на населението и опазванато на околната среда.

В изказванията си те подчертаха, че, както и по време на предишните мандати, ежедневно ще настояват да решават проблемите на гражданите в рамките на институциите на Община Босилеград и на Република Сърбия. Захариев и Стойков посочиха и че ще се застъпват за успешно завършване на вече започнатите проекти, както и за подготовка и реализация на нови проекти в различни области, а всичко в интерес на гражданите на нашата община. „Въпреки че ни предстоят много предизвикателства и турбуленции, надяваме се, че ще оправдаем оказаното доверие и че заедно с гражданите ще постигнем поставените цели”, изтъкнаха кметът и зам.-кметът. Поради избора им на постовете кмет и заместник-кмет Владимир Захариев и Стефан Стойков бяха освободени от длъжността съветници, а вместо тях Общинското събрание потвърди мандадите на двамата нови съветници Небойша Стойнев от листата „Александър Вучич Босилеград утре Владимир Захариев“ и Марина Васева от листата „И ние можем”, която заедно с водача на тази листа Гошо Георгиев ще бъде представител в Общинското събрание.

Членове на новия Общински съвет

На втората сесия съветниците приеха и второто изменение и допълнение на общинския бюджет за 2024 година, изменението и допълнението на финасовите планове на Общинската администрация и Центъра за култура „Босилеград” за 2024 година, изменението и допълнението на програмата за ползването на средства от общинския бюджет през 2024 г. на Публичното предприятие „Чистота”, правилника за условията и начина на ползването на автомобилите на Общинската администрация, решението за трудовите правоотношения на членовете на Общшинския съвет, както и решението за даването на съгласие на плана за намаляването на рискове от природни бедствия за периода 2023-2025 година.

По предложение на председателя на ОС Славчо Владимиров за водене на протоколите от сесиите на Общинското събрание беше избрана Антоанета Зарева.

П.Л.Р.

Коментирай първи

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.


*