В Общинското управление в Босилеград: Открит Център за обслужване на гражданите

В Общинското управление в Босилеград от миналата седмица започна да работи Център за обслужване на гражданите, в който те имат възможност бързо и ефикасно, на едно място да получават всички видове услуги и информации, свързани с местната администрация. Това представлява нов начин на работа на общинската администрация, тъй като гражданите по опростена процедура ще бъдат снабдени с всички необходими административни услуги.

Новооткритият обслужващо-информационен център е изграден и оборудван с финансова подкрепа на Европейския съюз и правителството на Швейцария чрез програмата ЕС-ПРОГРЕС -Европейското партньорство с общините. Общата стойност на проекта възлиза на 72 000 евро, от която сума Община Босилеград е осигурила 11 000 евро.

Официалното откриване на центъра се състоя на 25 януари, когато в присъствието на служителите в общинската администрация и представители на общинските институции и  организации, лентата прерязаха кметът Владимир Захариев и представителят на ЕС ПРОГРЕС Борис Златанов.

Захариев заяви, че центърът ще бъде от голямо значение за гражданите, понеже те сега на едно място могат да подават и получават всички необходими документи и актове – заверки и удостоверения на преписи и подписи, заявки към съответните органи в общинската администрация, актове за раждане, брак и смърт, удостоверения за гражданство и др. Същевременно тук ще получават и всякакъв вид информации и административно-техническа помощ, а всичко с цел по-ефективно и по-опрос-
инвеститори да им предоставят бизнес планове, които ще бъдат обсъдени от експертен тим при министерството и въз основа на това ще бъде определена стойността на субсидиите за всяко новооткрито работно място. Също така било договорено инвеститорите да получат по един експерт – мениджър за проектите от Агенцията за развитие към Републиканското правителство, които ще им оказват помощ и съдействие относно реализацията на инвестиционните им планове.

Захариев изтъква, че Общинският съвет в Босилеград от своя страна вече е сформирал Работна група за определяне на условията за даване под наем на споменатите обекти и реализация на проектите, която вече е провела няколко срещи с бъдещите инвеститори и наложила им да предоставят на общината бизнес-проект, който включва динамика на ангажирането на работници и план на дейностите във връзка
тено решаване на нуждите и проблемите на гражданите и бизнеса. Той изказа голяма благодарност към ЕС ПРОГРЕС за съдействието при реализирането на този, както и на всички други проекти, които посредством тази програма са финансирани в нашата община. „Въпреки че първоначално беше запланувано само изграждане и оборудване на Центъра за обслужване, ЕС ПРОГРЕС позитивно откликна на нашите искания и осигури допълнителни средства, с които вече ремонтирахме покрива на сградата на Общинската администрация, построихме и оборудвахме голяма заседателна зала, офиси за отдела за завеждане
с реализация на капиталовложенията.

В общината узнаваме, че на срещата в Белград било договорено наскоро Босилеград да посети Братислав Пейчич, началник Отдел за инвестиции в кабинета на министъра Кнежевич, който на място ще се срещне с бъдещите инвеститори, представителите на общинското ръководство, Общинската комисия за реализация на инвестиции, както и с Работната група за определяне на условията за даване под наем на обектите и реализация на проектите. На тази среща ще бъдат обсъдени предстоящите стъпки и договорени конкретни действия.

Кметът Захариев и зам.-кметът Стойков заявиха, че са изключително доволни от срещата в Белград, подчертавайки, че с реализацията на тези инвестиции ще се създа-дат условия за откриване на нови работни места и развитие на стопанството в нашата община.

П.Л.Р.

 

Коментирай първи

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.


*