Изказване на Стефан Стойков, зам.-председател на Националния съвет на българското национално малцинство в Сърбия и зам.-кмет на Община Босилеград, по време на срещата в Димитровград:

Уважаеми президент на Република България,
господин Радев!

Уважеми президент на Република Сърбия,
господин Вучич!
Дами и господа!

Най-напред бих искал да благодаря за поканата, която получих от президента Александър Вучич за участие в тази изключително важна среща за българското национално малцинство в Сърбия. Понеже председателят на Националния съвет на българското национално малцинство в Сърбия Владимир Захариев, който е и кмет на Община Босилеград, не е поканен да присъства, аз Ви поздравявам от негово име, от името на Националния съвет на българското национално малцинство в Република Сърбия, от името на Община Босилеград, както и от свое лично име.
Казвам се Стефан Стойков, заместник-председател съм на Националния съвет на българското национално малцинстшо в Сърбия и зам.-кмет на Община Босилеград. Когато става въпрос за малцинствените права в Република Сърбия, бих изтъкнал следното:
– След като през 2015 г. поехме управлението на Националния съвет и когато нашата делегация бе поканена от председателя на Делегацията на ЕС за стабилизиране и придружаване Едуард Кукан, да присъства на среща в Брюксел с докладчика на Европейския парламент за Сърбия Дейвид Макалистър, ние нямаше какво да кажем, защото в продължение на 30 години нямахме нито един преведен учебник на майчин език за основното образование, а повече от 50 години за гимназията. Наближаваше започването на прилагането на закона за медии, според който медиите в малките общини, а особено малцинствените медии, ще бъдат закрити, защото са некомерсиални. Също така нашата единствена печатна медия на български език – “Братство”, не работеше в продължение на четири години и бе обременена с огромни задължения към работниците. Бих изтъкнал и това, че бяхме далеч една светлинна година от издаването на документи на майчин език в общинската администрация.
След като се завърнахме от Брюксел, седнахме и дълбоко обмислихме, подчертавам, самокритично – обсъдихме всичките ни грешки от миналото и дефинирахме нашите цели и искове към държавата. Отговорът на нашите искания бе протягнатата ръка от стра-на на Правителството на Република Сърбия и компетентните министерства. Ще отбележа, че всичко, което беше договорено на първата среща на Републиканския съвет за националните малцинства между тогавашния министър-председател господин Александър Вучич и председателя на нашия Национален съвет Владимир Захариев, а с оглед прилагането на Плана за действие за глава 23, бе реализирано в предстоящия период.
Сега, почти три години по-късно, вече имаме преведени и отпечатани учебници на майчин български език за всички класове на основното училище, с изключение на учебниците за музика и изобразително изкуство. Също така са преведени и отпечатани и 6 учебника за първи клас на гимназията. За първи път подписахме официални документи с държавата, то ест с Министерството на образованието и Института за учебници, за превод и печатане на учебници. Положителния резултат е увеличаването броя на учениците, които се учат на майчин български език.
Що се отнася до медиите, електронните медии в Босилеград и Димитровград не са закрити – едната е приватизирана, а другата е формирал Националният съвет на българското национално малцинство. Нашият Национален съвет създаде и нова печатна медия – “Ново Братство”. Искам да отбележа, че освен медиите, чийто основател е Националният съвет, съществуват и други медии, които се занимават с информиране на нашето малцинство на майчин език.
Бих искал да подчертая, че по иск на гражданите, освен в Общинската администрация, документи на български език се издават и в полицията, в съда, в Здравния дом.
Смятаме, че през последните три години направихме много неща, разбира се, за които имахме голяма поткрепа от Правителството на Република Сърбия и министър-председателя Александър Вучич, а по-късно и от премиерката Ана Бърнабич.
Приоритетите на настоящия състав на Националния съвет до края на мандата му са:
– подписване на анекса към Меморандума за превод на учебниците за основно образование, с които би били обхванати липсващите учебници по изобразително изкуство и музика.
– подготовка и печатане на притурки за учебниците по история, география, изобразително изкуство и музика.
– подписване на Меморандум за превод на учебници за средно образование.
-изнамиране на решение за стабилно финансиране на нашата печатна медия – бренд „Ново Братство“, за което са необходими 7,2 милиона динара на годишно ниво. Националният савет няма възможност самостоятелно да осигурява финансови средства за „Ново Братство“, понеже годишния му бюджет е 7,7 милиона динара.
В момента Националният съвет, съвместно с Министерството на културата и информирането и Министерството на държавната администрация и местното самоуправление работят върху изнамирането на решение за стабилно финансиране на “Ново Братство”, както и за решаване на финансовите проблеми на Издателство “Братство”.
Особено внимание бих обърнал върху здравната грижа на жителите в нашата община, която е била на високо ниво през последните 10 години. Освен че нашия Здравен център предлага качествени лекари и друг медицински персонал, както и превозни средства за транспорт на пациенти, от 2009 г. до август 2017 г. бе направено споразумение между нашия прдседател Владимир Захариев и тогавашния началник на ВМА в София генерал Стоян Тонев, с което на нашите жители бе дадена възможност безплатно да се лекуват в тази реномирана здравна институция в Република България. Ние сме безкрайно благодарни на персонала от ВМА в София и на Република България. През август 2017 г. това право бе съкратено на Община Босилеград. През октомври 2017 г. се обърнахме към съответните министерства в Сърбия и към ръководството на Военномедицинската академия в Белград, които позитивно откликнаха на нашите искове и създадоха условия почти всяка седмица в нашия Здравен дом в Босилеград да идват лекари-специалисти. Също така ни е дадена възможност всяка сряда пациентите, които са по-тежки случаи, да бъдат хоспитализирани във ВМА в Белград. Мого сме благодарни на компетентните министерства на Република Сърбия и на персонала от ВМА в Белград, и искам да посоча, че освен граждани от нашата община медицинска помощ е предоставяна и на някои граждани на Община Димитровград.
Това са добри примери, които потвърждават, че сме на прав път. Искаме да бъдем част от Европейския съюз, защото там ни е мястото, според скромното ми мнение, още от дълго време.
Накрая бих искал да Ви благодаря още веднъж и Ви каним да посетите Босилеград. Пожелавам Ви добро здраве и много успехи в работата.
Ще завърша изказването си с думите на великия български герой Васил Левски – Дела, а не думи! Благодаря ви още веднъж!

Стефан Стойков

Коментирай първи

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.


*