„Туризъм – изслeдванe, развитиe, обучeниe“

В София се проведе Мeждународна научна конфeрeнция

Под егидата на Международното висше бизнес училище (МВБУ) в София се проведе XV Мeждународна научна конфeрeнция „Туризъм – изслeдванe, развитиe, обучeниe“.

През 2017 г. общо 8,9 млн. чуждестранни туристи са посетили България, което е със 7,6 на сто повече в сравнение с 2016 г., заяви заместник-министърът на туризма Ирена Георгиева. Г-жа Георгиева, която участва в дискусионния панел „Национална политика в туризма и отражението й върху изследванията и образованието по туризъм“, подчерта, че през тази година целта на България е чуждите туристи да достигнат 10 млн. души.

Основен доклад, който бе на тема ”Образование и наука и тяхното приложение в производствената практика”, изнесе проф. д-р инж. Щефан Кашай – преподавател в Университета в гр. Жилина, Словакия, в областта на предприемачеството и инженерните науки. Той е един от 1000-та най-влиятелни лидери в света и двукратен носител на титлата Международна личност на годината.
Международната научна конференция на МВБУ предложи интердисциплинарна платформа за преподаватели от училища и университети, изследователи и практици в сферата на туризма да представят и дискутират най-новите тенденции, иновационни модели, практически предизвикателства и възможни решения. Дискутирано бе силното въздействие на туризма върху развитието на цялостната социално-икономическа и културно-екологична среда в България, геополитическата динамика в регионален и глобален план и все по-засилващата се конкуренция на международния туристически пазар.

Директорът на Института за анализи и прогнози в туризма Румен Драганов заяви, че Международното висше бизнес училище е най-авторитетното учебно заведение, което разполага с най-модерно обзаведената учебна база за образование на студенти в Европа, висококвалифицирани преподаватели и учени и активно разработени образователни програми, насочени към потребностите на бизнеса. Училището разполага с бакалавърски, магистърски и докторски програми в професионални направления туризъм, икономика и администрация и управление.

Между учените от България и техните гости от Сърбия, Словакия и Литвания особен интерес предизвикаха докладите, озаглавени с „Трансформации в глобалната туристическа индустрия и предизвикателства пред висшето образование по туризъм в България”, „Предизвикателства пред управлението на туристическите атракции като туристически ресурси”, „Междукултурни особености на общуване в събитийния туризъм”, „Образование и обучение на кадри за нуждите на туристическия сектор”, „Събитията като инструмент за брандиране и позициониране на градските дестинации”, „Безмълвието в бизнес комуникацията” и „Рекреационните възможности на здравната превенция”.

Коментирай първи

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.


*