НВО и граждани срещу изграждането на малки водноелектрически централи

Обществено преглеждане на важен документ в Димитровград

В Димитровград неотдавна се проведе обществено преглеждане на проекторешението на Просторния план за района от особено значение – Специалния резерват на природата „Ерма”.
Документа поръча лани Министерството на строителството, транспорта и движението и инфраструктурата на Сърбия, а в изготвянето му участват специалисти от ОП „Урбанизъм” от Крагуевац и Института по градоустройство в Ниш.
Проекторешението пред заинтересованите граждани, представители на общински органи и местни неправителствени организации обосноваха специалистите: Деян Станкович, Иван Радулович и Тияна Маркович. Най-важните моменти по време на преглеждането бяха инициативите на представители на неправителствени организации и граждани да не се позволява изграждане на малки водноелектрически цетрали по течението на река Ерма и потоците, които в нея се вливат.
Такива инициативи от няколко месеца са много актуални в Пиротска община. Неправителствени организации, но и общински съветници и граждани там от месеци провеждат масирана кампания да се спре с изграждането на такива обекти. Кампанията през последните няколко седмици „се преля” и в Димитровградско, където представители на организациите със съдействието на граждани най-напред организираха колоритен (с вълнуващи речи, лозунги…) протест в с. Трънски Одоровци, а след това организираха и подписване на петиция в центъра на Димитъровград срещу изграждане на малките водноелектрически централи.
Главния аргумент на НВО и протестиращите граждани е, че с изграждане на такива обекти ще се наруши екосистемата, тъй като рекичките просто ще изчезнат. Както обясни неотдавна пред камерите на димитровградската телевизия по ефектен начин съветникът в ОС в Пирот и един от най-енергичните противници на изграждането на водноелектрически централи в Пиротски окръг Душан Митич, „рекичките просто ще бъдат опаковани в една тръба, която дори няма и да се види отвън, тъй като ще бъде закопана в земята”. Според оценката на Митич, заличаването на рекичките „представлява антицивилизационно действие”. Що се отнася до преглеждането на проекторешението, специалистите поканиха граждани, общински органи и институции и НВО да изпратят внушенията и забележките си върху представения документ до 17 август по адрес на местните самоуправления или Сектора за териториално планиране и градоустройство към ресорното министерство.
На 27 август в Димитровград ще се проведе публично заседание на компетентна комисия, която ще излезе със заключенията си по повод пристигналите внушения и забележки върху проекторешението на Териториално планиране за района от особено значение – Специалния резерват на природата „Ерма”.

Коментирай първи

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.


*