Ръст в стокообмена между Сърбия и България

Износът и вносът между Сърбия и България през периода януари-май бележат ръст, като търговското салдо в размер от 64 млн. евро е в полза на нашата страна.
Според данните на българския Национален статистически институт износът на Сърбия в България през първите пет месеца от година е достигнал 256 млн.евро,  което е с 4,9 процента повече спрямо януари-май 2017 г.
Според цитираните от  института данни общият  размер на износа на България за Сърбия е почти 188 млн. евро или с 4,6% в сравнение с първите пет месеца от миналата година. Статистиката не отчита видовете стоки участвали в стокообмена, но е известно, че от България внасяме катоди, дизел и ток, а изнасяме разни видове желязо, текстил и каучук. Стокообменът между Сърбия и България през миналата година достигна рекордните 1,075 млрд. евро   и спрямо 2016 г. това бе ръст  от  39,8%. Статистиката отчете, че Сърбия е изнесла стоки на стойност от 605,298 млн. евро, което е ръст от 55,4% спрямо 2016 г.

Бизнесмените от двете страни на границата считат, че не са изчерпани възможностите за по-интензивно сътрудничество, като акцентират върху създаването на смесени предприятия  в областта на хранително-вкусовата промишленост, енергетиката, строителството, телекомуникациите,  транспорта и услугите в сферата на информационните технологии.

През миналата година вносът от България бе 470,508 млн. евро или с 23,8% процента по-вече в сравнение с предишната година. Стокообменът през 2017 г. приключи с положително салдо в полза на Сърбия на стойност от 55,4 млн. евро. Търговско-икономическите отношения между Сърбия и България се отчитат от  2007 г. Стокообменът през тази година бе 770,2 млн.евро, като търговското салдо бе в полза на България в размер от 421 млн.евро.
Всички тези цифри потвърждават значението на търговско-икономическите отношения между Сърбия и България.

Коментирай първи

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.


*