Изборите за национални съвети

Изборите за национални съвети на националните малцинства ще се проведат на 4 ноември

Министърът за държавна администрация и местно самоуправление Бранко Ружич на 17 август насрочи редовните избори за национални съвети на националните малцинства, които ще се проведат на 4 ноември т.г.
Свои представители в националните съвети ще избират 22 регистрирани малцинства. Осемнадесет малцинства са изпълнили условието за преки (непосредствени) избори на членове на националните съвети и това са: албанското, ашкалийското, бошняшкото, българското, буневашкото, влашкото, гръцкото, египeтското, унгарското, германското, полското, ромското, румънското, русинското, словашкото, словенското, украинското и чешкото. Избори посредством електори ще бъдат организирани за четири малцинства – македонското, хърватското, черногорското и руското.
Преките избори се провеждат, когато повече от 40% от членовете на едно национално малцинство са регистрирани в отделния избирателен списък. Националните малцинства, които не изпълняват това изискване, ще избират членовете на националния съвет чрез електори на изборно събрание. Крайния срок за предоставяне на кандидатските листи за преките избори е 15 дни преди провеждането на изборите, т.е. 30 дни преди провеждането на изборите посредством електори.
Министърът отново призова всички граждани, принадлежащи към националните малцинства, които живеят в Сърбия, да упражнят правото си на вот и да се запишат в отделния избирателен списък.
“След четири години отново ще се проведат редовни избори за националните съвети, които органи са много важни за опазването на традицията, културата, употребата на езика и писмото на малцинствата. В отделните избирателни списъци са регистрирани около 475 000 граждани на Сърбия”, каза министър Ружич. Той заяви, че Министерството на държавната администрация и местното самоуправление е получило похвала за тези закони от международните институции.
“През изминалия период работихме заедно с националните съвети на националните малцинства върху търсенето на най-добрите решения за упражняване на техните права. Днес нашата страна е положителен пример за държава, която е подобрила малцинствените права по отошение на най-високите международни стандарти. Заради този факт, както и зради факта, че 13% от населението в Сърбия са принадлежащи към националните малцинства, трябва да бъдем много горди”, каза министърът.
Редовните избори за членове на националните съвети на националните малцинства се провеждат на всеки четири години. Националните съвети могат да имат най-малко 15, а най-много 35-има членове. За националите малцинства, чийто брой според резултатите от последното преброяване е под 10 000 души, националния съвет наброява 15 члена, или 35, ако броят надхвърля 100 000 души. Съветите могат да имат и 19, 23 и 29 члена, в зависимост от броя на принадлежащите към националното малцинство според резултатите от преброяването на населението.

Коментирай първи

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.


*