Инициатива за откриване на паметник на Христо Ботев в Босилеград

X-то редовно заседание на НС на българското малцинство в Сърбия

Националният съвет на българското национално малцинство в Сърбия задвижи инициатива за откриване на паметник на Христо Ботев в Босилеград на X-то си редовно заседание, което на 23 август се проведе в заседателната зала на Общинската администрация в Босилеград. Председателят на НС Владимир Захариев изтъкна, че предложението е било дадено от Общинския съвет в Босилеград. Планирано е паметникът да бъде издигнат в центъра на града наблизо до паметника на Васил Левски. Бе изтъкнато, че общината от своя страна ще осигури всички необходими документи и други условия за изграждане на паметника, докато разрешение за поставянето му трябва да вземат съответните държавни органи.
На заседанието бяха приети и предложенията за задвижване на инициативи за откриване на гранично-пропускателни пунктове в местността „Славче“ край босилеградското село Извор и в село Петачинци в Димитровградска община. Инициативата за откриване на граничния пункт в Извор е предложил Общинският съвет в Босилеград, докато тази за откриването на граничен пункт в село Петачинци предложи д-р Ангел Йосифов на самото заседание.
Членовете на съвета разискваха и състоянието в сферите на образованието, информирането, културата и служебната употреба на майчиния език. Зам.-председателят на НС Стефан Стойков подробно запозна присъстващите с дейностите на съвета през изтеклия период, свързани с превода и печатането на учебници на български език, откриването на паралелки с обучение на майчин език в Босилеград, проведеното Републиканско съревнование по български език, работата на „Ново Братство” и „Нова Радиотелевизия Босилеград”, основател на които е Националният съвет и др. Той подчерта, че по време на мандата на сегашното ръководство на НС е създадена възможност актовете за раждане за принадлежащите към българското малцинство да се издават на майчин български език, а вече са извършени необходимите подготовки и удостоверенията за гражданство да бъдат издавани на български език.
На заседанието присъстваха 10 от общо 19 членове на Националния съвет, а всички точки от дневния ред бяха приети единодушно. Освен 8-те членове на съвета от листата „Това сме ние” от Босилеград, присъстваха и зам-председателката на съвета Славица Васов и д-р Ангел Йосифов от Димитровград.
В края на заседанието по точката „въпроси и предложения” председателят на НС Владимир Захариев каза, че Националният съвет винаги трябва да работи в интерес на цялото българско малцинство без оглед в коя част на Сърбия живее и добави, че ще предложи новоизбраният Национален съвет, който ще бъде учреден след изборите, насрочени за 4 ноември, да извърши изменения в Устава на съвета, според които седалището на НС да бъде ротационно – по една година или шест месеца в Босилеград и Димитровград, или в някой друг град в Сърбия, където живеят българи. Захариев изтъкна, че това не е последно заседание на Националния съвет в този мандат, понеже през октомври преди изборите ще бъде проведено и едно заседание в Димитровград.

Коментирай първи

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.


*