Изборите за съвети на националните малцинства на 4 ноември

Министърът за държавна администрация и местно самоуправление Бранко Ружич насрочи изборите за съвети на националните малцинства за 4 ноември т.г.
Членове за национални съвети ще избират 22 малцинствени общности, от които 18 малцинства имат условия за преки избори (албанското, ашкалийското, бошняшкото, българското, буневашкото, влашкото, гръцкото, египeтското, унгарското, германското, полското, ромското, румънското, русинското, словашкото, словенското, украинското и чешкото), а четири ще трябва да ги организират посредством електори (македонското, хърватското, черногорското и руското).
Крайният срок за предоставяне на кандидатските листи за преките избори е 15 дни преди провеждането на изборите, т.е. 30 дни преди провеждането на изборите посредством електори
– След четири години отново ще се проведат редовни избори за националните съвети, които органи са много важни за опазването на традицията, културата, употребата на езика и писмото на малцинствата. В отделните избирателни списъци са регистрирани около 475 000 граждани на Сърбия – каза Ружич.
Министърът отново призова всички граждани, принадлежащи към националните малцинства, които живеят в Сърбия, да упражнят правото си на вот и да се запишат в отделния избирателен списък. Той също така заяви, че изборите не могат да повлияят върху обявяването на Националния съвет на бошняците и на Националния съвет на албанците, които търсат Конституционния съд да преразгледа конституционността на неотдавна приетото законодателство по отношение на националните малцинства, които според тях намаляват правата на малцинствата. Ружич заяви, че Министерството на държавната администрация и местното самоуправление е получило похвала за тези закони от международните институции.
В Сърбия почти 13% от населението са принадлежащи към националните малцинства. Редовните избори за членове на националните съвети на националните малцинства се провеждат на всеки четири години. Националните съвети могат да имат най-малко 15, а най-много 35-има членове. За националите малцинства, чийто брой според резултатите от последното преброяване е под 10 000 души, националния съвет може да има 15 члена, или 35, ако броят им надминава 100 000 души. Съветите могат да имат и 19, 23 и 29 члена в зависимост от броя на принадлежащите към националното малцинство според резултатите от преброяването на населението.
Във Войводина, където е най-голям броят на малцинствата, отделни партии поканиха всички членове на националните общности в Сърбия да използват своите конституционни и законови права и да се запишат в отделния избирателен списък.
Институцията Национален съвет е от голямо значение за гражданите, които са членове на националната общност, но и за цялата система на управление в Сърбия.

Подготви С.Б.

Коментирай първи

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.


*