Подготовки за изборите за национални съвети

Републиканската избирателна комисия оформи сборни кандидатски листи за преките избори за членове на националните съвети на националните малцинства, насрочени за 4 ноември 2018 г.
Провъзгласени са общо 58 кандидатски листи за всички 18 национални малцинства, които своите национални съвети ще избират на преки избори, и то: шест за НС на албанското национално малцинство, три за ашкалийското, четири за бошняшкото, две за българското, две за буневашкото, две за влашкото, една за гръцкото, три за египетското, две за унгарското, три за германското, една за полското, пет за ромското, четири за румънското, седем за русинското, четири за словашкото, една за словенското, пет за украинското и три листи за чешкото национално малцинство.
Членовете на Републиканската избирателна комисия са приели и Решение за формата и съдържанието на бюлетините за гласуване на преките избори за национални съвети на националните малцинства. Бюлетините за избор на Националния съвет на българското национално малцинство ще бъдат отпечатани двуезично – на сръбски и на български език, на хартия с формат А4.
Четири малцинства ще избират националните си съвети посредством електорални заседания. Това са: хърватското, черногорското, македонското и руското.
Оргнизационно-техническите и административните подготовки за успешно провеждане на изборите, както и самия изборен процес в Босилеградска община ръководи шестчленен орган, назначен от страна на Републиканската избирателна комисия.
До набирането на този брой на вестника в отделния избирателен списък в Босилеградска община са вписани общо 5 210 гласоподаватели с право на вот. Според данните на РИК до 19 октомври в Отделния избирателен списък в Сърбия са вписани общо 18 106 гласоподаватели, принадлежащи към българското национално малцинство.
В Босилеградска община ще се гласува в 15 избирателни секции – 2 в основното училище в града и 13 в подведомствените училища в селата – Райчиловци, Гложйе, Горна Лисина, Горно Тлъмино, Дукат, Долна Любата, Долна Лисина, Долно Тлъмино, Радичевци, Горна Ръжана, Горна Любата, Зли дол и Назърица. В избирателните секции изборите ще се контролират от десетчленни секционни избирателни комисии, съставени от председател, четирима членове и техни заместници.

Коментирай първи

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.


*